استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 عزاداری/حجت الاسلام مهدوی نژاد

عنوان تاریخ ایجاد
سه شب آخر صفر1439/شب سوم/مناجات پایانی /حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 آذر 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / قرآن به سر گذاشتن / حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / قرآن به سر گذاشتن / حجت الاسلام مهدوی نژاد 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیستم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / قرآن به سر گذاشتن / حجت الاسلام مهدوی نژاد 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفدهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 22 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب شانزدهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 21 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوازدهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 17 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب یازدهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 16 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 15 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب نهم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 14 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هشتم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفتم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 12 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب ششم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 11 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پنجم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 10 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب چهارم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 09 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سوم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 08 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوم / مناجات ابوحمزه ثمالی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 07 خرداد 1396
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / روضه / حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / واحد/ عالم شده بیت الحزن / حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / واحد/ ماه هجده روزه ی من / حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 بهمن 1395
محرم 1438/شب عاشورا/مناجات با امام زمان(عج)|حجت الاسلام مهدوی نژاد 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/واحد|از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین/حجت الاسلام مهدوی نژاد 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/روضه|السلام علیک یا ابا عبدالله/حجت الاسلام مهدوی نژاد 23 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/مناجات با امام زمان(عج)|حجت الاسلام مهدوی نژاد 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/دودمه|ای اهل حرم میر علمدار نیامد/حجت الاسلام مهدوی نژاد 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/واحد|سقای عترت من سوی حرم قدم زن/حجت الاسلام مهدوی نژاد 21 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/واحد|قبله ما حرم توست حسین/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/مناجات با امام زمان(عج)|حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/واحد|شیعتی مهما شربتم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/واحد|ای که به عشقت اسیر/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب پنجم/مناجات با امام زمان(عج)|حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب پنجم/واحد|امشب هوای کربلا دارد دل من/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب چهارم/واحد|مرا با عشق عترت زاده مادر/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب سوم/واحد|بنویسید دگر بر روی سنگ لحدم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/واحد|من گدایی درت را دوست میدارم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 مهر 1395
محرم 1438/شب اول/واحد|باز این چه شورش است/حجت الاسلام مهدوی نژاد 19 مهر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هشتم/وداع با ماه مبارک رمضان/حجت الاسلام مهدوی نژاد 15 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و ششم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و پنجم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 12 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و چهارم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 11 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و سوم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 10 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/قرآن به سر گرفتن/حجت الاسلام مهدوی نژاد 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/روضه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 09 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و یکم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 08 تیر 1395
رمضان 1437 / دومین شب قدر/قرآن به سر گرفتن/حجت الاسلام مهدوی نژاد 07 تیر 1395
رمضان 1437 /دومین شب قدر/روضه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 07 تیر 1395
رمضان 1437 /شب نوزدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 06 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /به یک دیگر رحم کنید/حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /روضه /حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب شانزدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 03 تیر 1395
رمضان 1437 /شب پانزدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 تیر 1395
رمضان 1437 /شب سیزدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 31 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوازدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب یازدهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 29 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب دهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب نهم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هشتم /مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 26 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هفتم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب ششم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب پنجم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 23 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب چهارم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 22 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سوم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 21 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوم/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب اول/مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 19 خرداد 1395
هیات هفتگی ۱۸-۰۲-۹۵ / سخنرانی / دلت را زنده کن / حجت الاسلام والمسلمین مهدوی نژاد 19 ارديبهشت 1395
فاطمیه 1437 / شام شهادت/ روضه / حجت الاسلام مهدوی نژاد 24 اسفند 1394
نمآوا / شب دهم محرم 1437 / دودمه 04 آبان 1394
محرم 1437 /شب عاشورا/روضه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 03 آبان 1394
محرم 1437/شب تاسوعا /مناجات پایانی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 01 آبان 1394
محرم 1437/شب هشتم /واحد حماسی/شاه شمشاد قدان/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 01 آبان 1394
محرم 1437/شب هشتم /مناجات پایانی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /واحد حماسی/یا حسین عشق کربلا دارم/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /واحد حماسی/بال پرواز گشائید که پرها باقی است/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /سنگین/کجائید ای شهیدان خدایی/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 مهر 1394
محرم 1437/ شب هفتم /مناجات پایانی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/واحد حماسی/شيعتي مهما شربتم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 29 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / مناجات پایانی / حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / دودمه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / واحد حماسی / این کشته ی فتاده به هامون حسین توست / حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب پنجم / دودمه 27 مهر 1394
محرم 1437 / شب پنجم / واحد حماسی / مرا درد و مرا درمان حسین است / حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / دودمه 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / مناجات پایانی / ای پادشاه خوبان / حجت الاسلام مهدوی نژاد 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب سوم / واحد حماسی / دست طلب ندارم تا کام من برآید / حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 مهر 1394
رمضان 1436/شب سوم// مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 14 تیر 1394
رمضان 1436/شب دوم// مناجات ابوحمزه ثمالی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 تیر 1394
فاطمیه 1436/ شام غریبان/شعر/حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/ شام غریبان/شور/بار گناه / حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/ شام غریبان/تک/آتش و پروانه وخیمه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/ شام غریبان/واحد/علی شاه، علی ماه، علی... / حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/ شام غریبان/واحد/در دل شب /حجت الاسلام مهدوی نژاد 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/شب پنجم// مناجات امام زمانی/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم// مناجات امام زمانی/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 17 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/مناجات امام زمانی/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 15 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/9/شور/ ابر و باد و مه وخورشید.../حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/9/شور/ثارالله ، حسین ثارالله/حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/9/زمینه/آسمون محو مهتابه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/2/شور/ز حشر و نشرم نپرسید/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/2/شور/عباس،عباس/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/2/زمینه/ماه و خورشید/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/11/11/سرود خدایا، خدایا.../حجت الاسلام مهدوی نژاد 15 بهمن 1393
جلسه هفتگی93/10/13/زمزمه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 16 دی 1393
جلسه هفتگی17-8-93/مداحی حجت الاسلام مهدوی نژاد/تا که حاجت من را روا کنی 20 آبان 1393
جلسه هفتگی17-8-93/ مداحی حجت الاسلام مهدوی نژاد/ برادر جان سلیمان زمانی 20 آبان 1393
دعای عرفه/حجت الاسلام مهدوی نژاد و محمدی پناه 25 مهر 1393
رمضان 93/شب بیست و سوم/روضه خوانی امیرالمؤمنین (ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 29 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و یکم/روضه خوانی امیرالمؤمنین (ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 تیر 1393
رمضان 93/شب نوزدهم/روضه خوانی امیرالمؤمنین (ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 تیر 1393
فاطمیه اول/شب پنجم/واحد تند/افتاد فاطمه حیدر بلند شد/حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/واحد/جز مهر، انتظار ز خوبان نمیرود/حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/واحد/موجی رسید هیبت دریا تکان نخورد/حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 اسفند 1392
سه شب آخر صفر 92/شب سوم/واحد/دوست داریم شاه را/حجت الاسلام مهدوی نژاد 14 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب سوم/واحد/خدا را جمال دل آرا حسین/حجت الاسلام مهدوی نژاد 14 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب سوم/زمزمه/گریه های من/حجت الاسلام مهدوی نژاد 14 دی 1392
محرم 92/شب دهم/شور/بوی بهشت می وزد از کربلای تو/حجت الاسلام مهدوی نژاد 24 آبان 1392
محرم 92/شب دهم/شور/همه عمر برندارم /حجت الاسلام مهدوی نژاد 24 آبان 1392
محرم 92/شب نهم/شور/حسین تنهاست واویلا/حجت الاسلام مهدوی نژاد 22 آبان 1392
محرم 92/شب هشتم/واحد/خدارا جمال دل آرا حسین/حجت الاسلام مهدوی نژاد 20 آبان 1392
محرم 92/شب هفتم/واحد/در شب تنهايي ام اي باوفا دستم بگير/حجت الاسلام مهدوی نژاد 19 آبان 1392
محرم 92/شب هفتم/واحد/کربلا میدان رزم کودک و گهواره شد/حجت الاسلام مهدوی نژاد 19 آبان 1392
محرم 92/شب هفتم/شور/شِیعَتِی مَهما شَرِبتُم ماءَ عَذْبٍ فَاذْکُرُونی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 19 آبان 1392
شهادت امام جواد(ع)/مناجات امام زمانی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 16 مهر 1392
جلسه هفتگی/زمزمه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 17 شهریور 1392
جلسه هفتگی / زمزمه / حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 شهریور 1392
جلسه هفتگی/زمزمه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 مرداد 1392
جلسه هفتگی/روضه موسی بن جعفر/حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 خرداد 1392
جلسه هفتگی/دم آخر/تلافی می کنم ای آب/حجت الاسلام مهدوی نژاد 10 ارديبهشت 1392
جلسه هفتگی/شور/بگو ابوالفضل/حجت الاسلام مهدوی نژاد 10 ارديبهشت 1392
فاطمیه دوم/واحد/یافاطمه یافاطمه یازهرا/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم/واحد/علی می گویم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم/شور/آسمون از چه بی تابه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم/روضه حضرت زهرا(س)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم /واحد/فاطمیه رفت/حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/واحد/یا حسین عشق کربلا دارم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 09 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/واحد/آنکه شیر مادرم شیرینی از مهر تو داشت /حجت الاسلام مهدوی نژاد 08 فروردين 1392
فاطمیه اول /شب سوم/واحد/من با دم تیغم شهادت آفریدم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/واحد/معنی عشق و ایمان تو بودی/حجت الاسلام مهدوی نژاد 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب دوم/واحد/ای که مونس جان ، همدم و غمخوار مرو /حجت الاسلام مهدوی نژاد 07 فروردين 1392
جلسه هفتگی/روضه حضرت معصومه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 13 اسفند 1391
جلسه هفتگی/روضه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 01 بهمن 1391
سه شب آخر صفر/شب سوم/شور/سینه می زنم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب سوم/روضه امام رضا(ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب سوم/واحد/چشمهای من به دره/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب دوم/روضه امام حسن مجتبی(ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب دوم/شور/اربابم حسینه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب اول/تک/حسین(ع)/مهدوی نژاد و نصیری 27 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب اول/واحد/مدینه ناله بزن/حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب اول/واحد/زگلزار چشم اهل ولا/حجت الاسلام مهدوی نژاد 26 دی 1391
شب دهم محرم/تک/شیر مادرم مهر تو داشت/حجت الاسلام مهدوی نژاد 04 آذر 1391
شب دهم محرم/واحد/این حسین توست /حجت الاسلام مهدوی نژاد 04 آذر 1391
شب دهم محرم/شور/کشتی شکست خورده طوفان کربلا/حجت الاسلام مهدوی نژاد 04 آذر 1391
شب نهم محرم /واحد/کجاییدا ای شهیدان خدای/حجت الاسلام مهدوی نژاد 03 آذر 1391
شب نهم محرم/ واحد/ ما گرفتار علمدار توایم/حجت الاسلام مهدوی نژاد 03 آذر 1391
شب هشتم محرم/واحد/شاهنشهی که شیشه جانها بدست اوست/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 آذر 1391
شب هشتم محرم /واحد/دستم را گرفته ای/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 آذر 1391
شب هشتم محرم/شور/با تو بودن عشق است/حجت الاسلام مهدوی نژاد 02 آذر 1391
شب هفتم محرم/واحد/دوباره کرب و بلا شد/حجت الاسلام مهدوی نژاد 01 آذر 1391
شب هفتم محرم/واحد/چه حالی داره ای خدا/حجت الاسلام مهدوی نژاد 01 آذر 1391
شب ششم محرم /واحد/ای خدا ما را کربلایی کن/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 30 آبان 1391
شب پنجم محرم/واحد/ آی عاقلا بیاییدبیرون از خونه/حجت الاسلام مهدوی نژاد 29 آبان 1391
شب چهارم محرم/واحد/گریه بر عزای حسین(ع)/حجت الاسلام مهدوی نژاد 28 آبان 1391
شب سوم محرم/واحد/مرا با عشق عترت زاده مادر/ حجت الاسلام مهدوی نژاد 27 آبان 1391