استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 عزاداری/محسن محمدی پناه

عنوان تاریخ ایجاد
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/شور3/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/شور2/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/سنگین/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/واحد2/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/واحد1/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/شور1/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/زمینه/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب سوم/روضه/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/روضه پایانی/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/شور2/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/سنگین/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/شور1/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/زمینه/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب دوم/روضه/کربلایی محسن محمدی پناه 02 آذر 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/روضه پایانی/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/شور2/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/سنگین/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/واحد2/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/واحد1/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/شور1/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/زمینه/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/شب اول/روضه/برادر محسن محمدی پناه 30 آبان 1396
جلسه هفتگی96.06.11/مداحی محمدی پناه/شور/بر روی لب ماست فریاد شهدا 15 شهریور 1396
جلسه هفتگی96.06.11/مداحی محمدی پناه/شور نوا 15 شهریور 1396
جلسه هفتگی 1396.05.25/شور/هیئتی باید پای والدین و ببوسه/محمدی پناه 31 مرداد 1396
جلسه هفتگی1396.05.25/زمینه/پای علم یه سر افتاده/محمدی پناه 31 مرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیست و چهارم / شور / وسط روضت صدام تا به حرم رفته / برادر محسن محمدی پناه 29 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیست و چهارم / زمینه / امشبو شب اول توی قبر / برادر محسن محمدی پناه 29 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / شور / تو این شبا چشم خیس و دل پر / برادر محسن محمدی پناه 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / شور / منظومه دلبری فقط دلبرش حسینه / برادر محسن محمدی پناه 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / تک / کاش بیاد اون روزی که همه / برادر محسن محمدی پناه 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / واحد / کاش روزی برسد در حرم ثارالله / برادر محسن محمدی پناه 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / سنگین / تو این شبا برای حال خسته مون دعا کن / برادر محسن محمدی پناه 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / شور / سیدالشهدا یا مقطع الاعضا / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / شور / دلم گرفته این شب قدر / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / نوا / ندیدم آقایی که عین تو باشه / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / واحد / عرض ارادتم حضور تو / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / واحد/ سی ساله بی تاب همین دقیقه ام / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیستم / شور / از شوق ذکر علی یا علی / برادر محسن محمدی پناه 25 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیستم / زمینه / بابا پاشو تورو خدا پاشو / برادر محسن محمدی پناه 25 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیستم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 25 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / شور / به تو محتاجم / برادر محسن محمدی پناه 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / شور / بیاید که بهتر باشیم / برادر محسن محمدی پناه 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / نوا / شب قدر است مقدر بنما / برادر محسن محمدی پناه 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / واحد / بگو به آوای جلی علی ولی الله / برادر محسن محمدی پناه 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / واحد/ تو رفتی و بعد تو / برادر محسن محمدی پناه 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفدهم / زمینه / ای مزارت چراغ دل ما / برادر محسن محمدی پناه 22 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب شانزدهم / شور / جَمل علم بهت میومد / برادر محسن محمدی پناه 21 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب شانزدهم / زمینه / به اسم تو دخیل گریه بستم من / برادر محسن محمدی پناه 21 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب شانزدهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 21 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سیزدهم / شور / من فقط یک نوکرم / برادر محسن محمدی پناه 18 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سیزدهم / زمینه / یه ساله که مناجات نکردم / برادر محسن محمدی پناه 18 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سیزدهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 18 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوازدهم / شور / دلم میگه میره حرم میره حرم / برادر محسن محمدی پناه 17 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوازدهم / زمینه / محاله بمونه رو دلم سیاهه / برادر محسن محمدی پناه 17 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوازدهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 17 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب یازدهم / شور / گریون یارم / برادر محسن محمدی پناه 16 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب یازدهم / زمینه / وقتی که میخوام صدامو بشنوه خدا / برادر محسن محمدی پناه 16 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب یازدهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 16 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دهم / زمینه / مادر مادر تنهام نذار مادر / برادر محسن محمدی پناه 15 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 15 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب نهم / زمینه / لبیک یا روح الله / برادر محسن محمدی پناه 14 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب نهم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 14 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هشتم / زمینه / شبای ماه رمضون میگذره و میره / برادر محسن محمدی پناه 13 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفتم / شور / زائر کرب و بلا را مستو حیران می کنی... / برادر محسن محمدی پناه 12 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفتم / زمینه / اگر سهم من جداییه ... / برادر محسن محمدی پناه 12 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب ششم / زمینه / فطرس پرش شکستو شفا دادی و پرید / برادر محسن محمدی پناه 11 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پنجم / زمینه / یاکریم ، گدای لطف خونه ی تو هستم از قدیم / برادر محسن محمدی پناه 10 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب چهارم / نوا / ما روزه دارها همه یاد لب توئیم / برادر محسن محمدی پناه 09 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب چهارم / زمینه / اغفر یا ربی یا الهی العفو / برادر محسن محمدی پناه 09 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سوم / زمینه / دوباره مهمونا میرسن از راه / برادر محسن محمدی پناه 08 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوم / شور / یه نگاه به دلم بنداز خدا / برادر محسن محمدی پناه 07 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوم / زمینه / سلام ماه رحمت و بخشش و برکت خدا / برادر محسن محمدی پناه 07 خرداد 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/30 / مناجات / برادر محسن محمدی پناه 30 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/30 / شور / کاش آقا همش محرم باشه / برادر محسن محمدی پناه 30 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/30 / شور / من نه آنم که به تیغ از تو برگردانم رو / برادر محسن محمدی پناه 30 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/30 / زمینه / ما تا آخر هستیم / برادر محسن محمدی پناه 30 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/02 / شور / کوچه به کوچه میروم / برادر محسن محمدی پناه 02 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩96/02/02 / شور / جون منو ای آقا بگیر / برادر محسن محمدی پناه 02 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩96/02/02 / زمینه / دارم آروم آروم آب میشم / برادر محسن محمدی پناه 02 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩96/02/02 / روضه / برادر محسن محمدی پناه 02 ارديبهشت 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / شور / رو سرم سایه ی علمه / برادر محسن محمدی پناه 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / تک / میاد اون روزی که همه / برادر محسن محمدی پناه 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / زمینه / ام المصائب یعنی / برادر محسن محمدی پناه 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / زمینه / معلومه از حال و روز پریشونم / برادر محسن محمدی پناه 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / روضه / برادر محسن محمدی پناه 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/21 / شور / بذار عشقمو با اشک چشام جاری کنم / برادر محسن محمدی پناه 22 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/21 / شور / خوشبختی یعنی... / برادر محسن محمدی پناه 22 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/21 / زمینه / گفتن ندارد / برادر محسن محمدی پناه 22 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/21 / روضه / برادر محسن محمدی پناه 22 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/14 / شور / نماز که می خونم / برادر محسن محمدی پناه 15 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/14 / شور / سایه سیاهی و علم / برادر محسن محمدی پناه 15 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/14 / زمینه / آتیش به درب خونمون انداختن / برادر محسن محمدی پناه 15 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/14 / روضه / برادر محسن محمدی پناه 15 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / مناجات با امام زمان(عج) / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / شور / مدیون حسنم / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / شور / گریه می کنم بی صدا / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / شور / بیایی که بهتر باشیم / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / واحد / وقتی مرا در روضه دعوت میکند / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / واحد / خونمون ماتم گرفته / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / زمینه / لا اله الا الله / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / شام شهادت / روضه / علی رو حلال کن / برادر محسن محمدی پناه 13 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / مناجات / یه دل وامونده / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / شور / بچه هیئتی نورانیه / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / نغمه / من فقط یه نوکرم / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / دم / کشتند زهرا را همسر مولا را / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / واحد / ما سینه زن زهراییم / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / واحد / با تو پیمان از ازل بستیم / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / واحد / به خاطر علی بمون / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / زمینه / مادر دو جهان فاطمه / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
ایام فاطمیه دوم 1438 / صبح شهادت / زمینه / زهرا نرو نرو علی غریبه / برادر محسن محمدی پناه 12 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/07 / شور / بچه هیئتی نورانیه / برادر محسن محمدی پناه 08 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/07 / شور / حسین حسین میگم تو دنیا بپیچه / برادر محسن محمدی پناه 08 اسفند 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١2/07 / زمینه / تو این شبا هم صحبتم یه چاهه / برادر محسن محمدی پناه 08 اسفند 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / شور / تموم فتنه ها را پشت سر گذاشتی / برادر محسن محمدی پناه 28 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / شور / دوباره دلتنگم / برادر محسن محمدی پناه 28 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / زمینه / نمیدونم این دود و خاکستره / برادر محسن محمدی پناه 28 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / شور/ چه مدافعانی داری تو حرم بی بی / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / شور/ نمیتونم ازت دل بکنم / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / واحد/ نشستم بین عبور تو / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / واحد/ گل و گلزار شده زخمی / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / شور/ بسم الله بنام مجتبی / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / زمینه / ناحلة الجسم یعنی... / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / شور / نمیتونم ازت دل بکنم / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / شور / این طرفا سر بزن / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / شور / مادر سادات منو دعا کن / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / واحد / روی تاج عرش طبق / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / واحد / باب النجاتی / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / زمینه / تو نگاهت غم پاییزه / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / شور/ به تو محتاجم مثل یک تشنه / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / شور/ قلبم برات پر از شور و نواست / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / شور/ میون باغچه ی دلم / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / واحد / منو مست عطر چادر کردی / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / واحد/ شعله تو حرم افتاد / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / زمینه / همه با ایما اشاره / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / روضه / برادر محسن محمدی پناه 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب اول / شور/ لیلای منی مجنون توأم / برادر محسن محمدی پناه 24 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب اول / شور/ مشکی فاطمیه میپوشم / برادر محسن محمدی پناه 24 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب اول / زمینه / ازم چراغ چشم ترم رو گرفتند / برادر محسن محمدی پناه 24 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب اول / روضه / برادر محسن محمدی پناه 24 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / مناجات / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / شور / کربلا یا کربلا / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / شور / یک عشق الهی / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / شور / باز باران است باران حسین بن علی / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / زمینه / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰٩ / روضه / برادر محسن محمدی پناه 10 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰۲ / شور / لیلای منی مجنون تو ام / برادر محسن محمدی پناه 03 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰۲ / شور / باغمت حال و هوام عوض میشه / برادر محسن محمدی پنا 03 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰۲ / نوا / الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین / برادر محسن محمدی پناه 03 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰۲ / زمینه / با گریه خیمه گاهو میبینم / برادر محسن محمدی پناه 03 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١١/۰۲ / روضه / برادر محسن محمدی پناه 03 بهمن 1395
هیئت هفتگی ١٣۹۵/١۰/۲۵/ شور / خوشبختی یعنی... / برادر محسن محمدی پناه 26 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣۹۵/١۰/۲۵/ شور / من فقط با نوکران تو رفاقت می کنم / برادر محسن محمدی پناه 26 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣۹۵/١۰/۲۵/ زمینه / لالا علی علی لالا / برادر محسن محمدی پناه 26 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣۹۵/١۰/۲۵/ روضه / برادر محسن محمدی پناه 26 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/١١ /شعرخوانی/۹دی جنبش طوفانه/برادر محسن محمدی پناه 12 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/١١ /شعرخوانی/بایک نفس تمام جنهم شود بهشت/برادر محسن محمدی پناه 12 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/١١ /شور/کارم به تار مویی بنده/برادر محسن محمدی پناه 12 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/١١ /زمینه/یاقمر العشیره/برادر محسن محمدی پناه 12 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/١١ /روضه/برادر محسن محمدی پناه 12 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/۰۴ /زمینه/مسیح فاطمه روی صلیبه/محسن محمدی پناه 05 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/۰۴ /شعر خوانی/یک نفر با خون خود/محسن محمدی پناه 05 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/١۰/۰۴ /روضه/محسن محمدی پناه 05 دی 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/۲۰ /شور/با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم/محسن محمدی پناه 21 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/۲۰ /زمینه/اسم منو نندازی از قلم/محسن محمدی پناه 21 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/۲۰ /روضه/محسن محمدی پناه 21 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/١٣ /مناجات پایانی/برادر محسن محمدی پناه 14 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/١٣ /شور/لیلای منی مجنون توام/محسن محمدی پناه 14 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/١٣ /شور/چه قدر از دل تو رو صدا کردم/محسن محمدی پناه 14 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/١٣ /زمینه/هنوزم توی نگاهت آسمون پر ستاره هست/محسن محمدی پناه 14 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰٩/١٣ /روضه/هنگام دردسر که گذر میشود شلوع/محسن محمدی پناه 14 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/شور/آقاجونم به جنونم بکشون راضی شم/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/شور/گریه میکنم بی صدا/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/شور/خدا نگهدار ماه محرم/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/تک/عمه سادات عنایت کند/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/واحد/سمت نوکری ات/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/واحد/ضامن آهو/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/زمینه/زائر مشهدم/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب سوم/روضه/برادر محسن محمدی پناه 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/شور/ممنون حسنم اگه سینه زنم/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/شور/گریه میکنم بی صدا/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/شور/دیگه چطور بگم که با مدینه قهرم/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/شور/بنام مجتبی/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/تک/گدایم گدایم گدایت/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/زمینه/باید ز پای عشق حسن جان فدا کنی/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/زمینه/آقای تنهای خودم/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/زمینه/آقایی که علم کرم داره/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب دوم/روضه/برادر محسن محمدی پناه 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب اول/شور/اشک غمت آب حیاتمه/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب اول/تک/من نوکر توام/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
3 شب آخر صفر1438/شب اول/واحد/باران چشمان ترم را دوست میدارم/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب اول/واحد/ای بابا ای بابا ؛ امون از این زمونه/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب اول/زمینه/پیغمبر من غریبی از اسمت میباره/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/شب اول/روضه/برادر محسن محمدی پناه 08 آذر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰۸/۰۸ /شور/لیلای منی ، مجنون توام/محسن محمدی پناه 09 آبان 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰۸/۰۸ /شور/عین سعادته که بمیره واسه عشق/محسن محمدی پناه 09 آبان 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰۸/۰۸ /زمینه/دلم گرفته میگم با فریاد/محسن محمدی پناه 09 آبان 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/۰۸/۰۸ /روضه/چهل سال روضه هرشب گردن تو بودم/محسن محمدی پناه 09 آبان 1395
محرم 1438/شب عاشورا/سرود پایانی|یاحسین ، لبیک یاحسین/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/شور|نیازی مبرم به هیأت دارم/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/شور|این صدای نفس طوفانه/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/واحد|ما حرفان قدس لنا ست/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/واحد|با گریه خیمه گاه میبینم/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب عاشورا/سنگین|شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا/محسن محمدی پناه 23 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/شور|سایه لطف حسین از روی سرم کم نمیشه/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/شور|می شمردم سالو تا شب تاسوعا بشه/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/شور|سرشو اشقیا می برند/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/واحد|ای پسر حیدر کرار ابالفضل/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/واحد|در این خانه ادب را می خرند/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/واحد|ای که در هاشمیان منصب سقا داری/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/واحد|ای نازنین برادرم/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب تاسوعا/روضه|سقای دشت کربلا اباالفضل/محسن محمدی پناه 21 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/شور|توی دلا و اشک بارون مقدمت حسین/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/شور|به به چه اصحابی ، به به چه اربابی/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/واحد|ای تجلی صفات همه برترها/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/واحد|شب به شب دم از علی اکبر بزن/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/واحد|ای داداش الهی بشه خواهر تو/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/واحد|زاده ی حسین علی اکبرم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هشتم/روضه|جوانان بنی هاشم بیایید/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/شور|منو یکم ببین ؛ سینه زنیم هم ببین/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/شور|چقدر از دل تو را صدا کردم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/شور|قصد کربلا کردیم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/واحد|شب هامو هر وقت بی روضه سحر کردم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/واحد|از عطش نا نداره لب های پاره پاره/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/واحد|جوون ها یادتون نره حال و هوای کربلا/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب هفتم/روضه|محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/شور|دستمو بگیر زمین نیفتم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/شور|با غمت حال و هوام عوض میشه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/شور|دیگه چطور بگم که با مدینه قهرم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/واحد|ما در لشکر سزخ حیدریم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/واحد|شیعه عمرست که سوخته هم ساخته است/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/واحد|گل ریختم پای گذرها یکی یکی/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/زمینه|میروم به سمت قتلگاه عشق/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب ششم/روضه|بیا عمو بیا داره عسل میچکه از لبای قاسم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب پنجم/واحد|عشق مسلمی ، شور دمادمی/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب پنجم/نوحه|میروم که عزت پدر شوم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب پنجم/روضه|السلام علیک یا سیدنا المظلوم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب چهارم/شور|روی سرم سایه ی علمت/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب چهارم/واحد|با عشق زینبی به تو می نازم حسین/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب چهارم/واحد|تطهیر کامل عصمت بی انتها زینب/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب چهارم/نوحه|این دو عاشق اند در سپاه تو/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب سوم/شور|چقدر از دل تو را صدا کردم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب سوم/شور|آقای کربلا ، صفای کربلا/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب سوم/واحد|یاسم لاله دارم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب سوم/نوحه|با نوای کودکان قافله/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/شور|سینه زن به زیر موج پرچم سینه بزن/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/واحد|بسم الله نوحه و دم بگیریم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/واحد|باز سرکوچه زدن علم روضه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/واحد|داداش دلم حزینه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/نوحه|میرسد نسیم کاروان آه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب دوم/روضه|اگه میشه بریم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب اول/شور|شب اول شب اشک فاطمه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب اول/واحد|عاشقانت میفروشند/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم1438/شب اول/واحد|جز غم و زاری/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب اول/نوحه|میرسد ز سوی کوفه/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم1438/شب اول/رجز|الا یا اهل العالم/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
محرم 1438/شب اول/روضه|بر مشامم میرسد/محسن محمدی پناه 19 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ مدح |روزگارم با غلامی غلامان علی سر می شود/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ شور|و قال الله معبود/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ مدح |نور خورشید در این آینه بندان پیداست/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ مدح |به پادشاهان بگو برده ندارد علی/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ سرود |من ار به قبله رو کنم/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ مدح |بگویید با دل که دلبر علیست/ محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٧/٠٣/ زمزمه |محرم بازم اومده / محمدی پناه 05 مهر 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٦/٠٦/شور٢/دلم میگه حرم میره حرم/محمدی پناه 07 شهریور 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٦/٠٦/شور١/میدونی کربلاچه وقت دیدن داره/محمدی پناه 07 شهریور 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٦/٠٦ /زمینه٢/تو دل غم مونده/محمدی پناه 07 شهریور 1395
هیئت هفتگی ١٣٩٥/٠٦/٠٦ /زمینه١/یا امام رضا فدات شم/محمدی پناه 07 شهریور 1395
هیات هفتگی١٣٩٥/٠٥/٠٩ /شور٢/اگه نگاه کنی تو این دل خرابم رو /محمدی پناه 10 مرداد 1395
هیات هفتگی١٣٩٥/٠٥/٠٩ /شور١/میون اذکار دعا می کردی/محمدی پناه 10 مرداد 1395
هیات هفتگی١٣٩٥/٠٥/٠٩ /زمینه/منو اشکی مثل بارون/محمدی پناه 10 مرداد 1395
هیات هفتگی ١٣٩٥/٠٤/٢٦/شور٢/منی که بزرگ شدم توی طواف پرچمت/محمدی پناه 27 تیر 1395
هیات هفتگی ١٣٩٥/٠٤/٢٦/شور١/دیگه چطور بگم با مدینه قهرم/محمدی پناه 27 تیر 1395
هیات هفتگی ١٣٩٥/٠٤/٢٦/زمینه/کاشکی تو بقیع حرم می ساختن/محمدی پناه 27 تیر 1395
هیات هفتگی ٩٥/٠٤/١٩/شور/منی که بزرگ شدم توی طواف پرچمت/محمدی پناه 20 تیر 1395
هیات هفتگی ٩٥/٠٤/١٩/زمینه/بارون نمی باره بخواب/محمدی پناه 20 تیر 1395
هیات هفتگی ٩٥/٠٤/١٩/مرثیه/محمدی پناه 20 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هشتم/شور3/جنون بهم میاد دیونگی بهم میاد/محمدی پناه 15 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هشتم/شور2/پناه حرم/محمدی پناه 15 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هشتم/شور1/وای مادر ای خدا افتاده پشت در/محمدی پناه 15 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هشتم /زمینه/خداحافظ ماه خدا / محمدی پناه 15 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و ششم /شور/حرف دارم امشب با اینکه/ محمدی پناه 13 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و پنجم /روضه/ محمدی پناه 12 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و چهارم/شور/توکه باشی دلم دیگه نمی لرزه/ محمدی پناه 11 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و چهارم/زمینه/از من چی بر میاد فقط دعا فقط دعا/ محمدی پناه 11 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و سوم /شور/تحت لوای زینبم/ محمدی پناه 10 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و سوم /زمینه/قربون دلت برم که اینقدر داره بهونه/ محمدی پناه 10 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و سوم /زمینه/بارون بارون بارون/ محمدی پناه 10 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/شور2/ تو صاحب همون دستای با نوازشی/ محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/شور1/ دستمو بگیر زمین نیوفتم / محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/مرثیه و ذکر حسین/ محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/تک/ گرفتی مرا در پناهت/ محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/واحد2/ یه صدا داره میاد از دل تاریخ/ محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/واحد1/ کجایی قرار دل بی قرارم/ محمدی پناه 09 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و یکم /شور/یا مولا علی تویی یارم/ محمدی پناه 08 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و یکم /شور/من اگر گریه برایت نکنم/ محمدی پناه 08 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و یکم /زمینه/مظلوم عالم یعنی/ محمدی پناه 08 تیر 1395
رمضان 1437 / دومین شب قدر/شور3/ دستمو بگیر زمین نیوفتم/ محمدی پناه 07 تیر 1395
رمضان 1437 / دومین شب قدر/شور1/ دلم به کف مال توئه/ کربلایی محمدی پناه. 07 تیر 1395
رمضان 1437 / دومین شب قدر/واحد2/ الله اکبر مددی یا علی/ محمدی پناه 07 تیر 1395
رمضان 1437 / دومین شب قدر/واحد1/ ام البنین و زینبین خدانگهدار/ محمدی پناه 07 تیر 1395
رمضان 1437 /شب نوزدهم /شور/دلم به کف مال توئه/ محمدی پناه 06 تیر 1395
رمضان 1437 /شب نوزدهم /مرثیه خوانی/ زدلبر بر ارثیه بردن چگونه است/ محمدی پناه 06 تیر 1395
رمضان 1437 /شب نوزدهم /زمینه/نگو بازم چرا یاد قدیم کردی/ محمدی پناه 06 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /شور2/شب قدر بازم اومده/ محمدی پناه 05 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /شور1/ وقتی مردم من رو پاکم کن/ محمدی پناه 05 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /واحد2/ بگوعلی فضا بشه معطر/ محمدی پناه 05 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /واحد1/ ما خدا مونو با علی میشناسیم/ محمدی پناه 05 تیر 1395
رمضان 1437 / اولین شب قدر /زمینه/ بابا ببین من مضطر رو/ محمدی پناه 05 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /شور3/ دوست دارم حسین / محمدی پناه 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /شور2/بچه بودم پا علم گفتم حسین/ محمدی پناه 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /شور1/ توشاه کربلایی غریب خیمه هایی/ محمدی پناه 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /زمینه2/ دوباره اومدم تا گره اززدل وابشه/ محمدی پناه 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /زمینه1/ ماروزه دار ها همه یاد لب توایم/ محمدی پناه 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب شانزدهم /شور/عمری از کرب وبلا/ محمدی پناه 03 تیر 1395
رمضان 1437 /شب شانزدهم /مرثیه خوانی/ باشد قبول هیچ سری روی نی نرفت/ محمدی پناه 03 تیر 1395
رمضان 1437 /شب شانزدهم /زمینه/ چکنم اقا جون دستای من خالیه/ محمدی پناه 03 تیر 1395
رمضان 1437 /شب پانزدهم /شور/مهتاب شام تار من حسنه/ محمدی پناه 02 تیر 1395
رمضان 1437 /شب پانزدهم /زمینه/ اقای ماهم دادی تو راهم/ محمدی پناه 02 تیر 1395
رمضان 1437 /شب پانزدهم /روضه/ای کریم اهل بیت مصطفی/ محمدی پناه 02 تیر 1395
رمضان 1437 /شب سیزدهم /شور/عاشق عبادتم/ محمدی پناه 31 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سیزدهم /زمینه/ شبا داره میره برام یه کاری کن/ محمدی پناه 31 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سیزدهم /شعر خوانی/فقیرم نوشتید من راضی ام/ محمدی پناه 31 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوازدهم /زمینه/ عشقت مدالم/ محمدی پناه 30 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب یازدهم /زمینه/ یه قلب مبتلا تواین سینه است/ محمدی پناه 29 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب دهم /شور/اگه چشمام پر اشکه/ محمدی پناه 28 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب دهم /زمینه/ شبا داره میره برام یه کاری کن/ محمدی پناه 28 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب نهم /شور/فدایی حیدرم/ محمدی پناه 27 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب نهم/زمینه/ الهی العفو شبا ذکرمه یا الله / محمدی پناه 27 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هشتم /زمینه/ یک عشق الهی/ محمدی پناه 26 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هشتم /شور/مهربان کاش زهیری بغلم میکردی/ محمدی پناه 26 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هفتم/زمینه/ اشک تو چشام مثل بارونه/ محمدی پناه 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب ششم / شور/تورو شکل بارون نوشتن/ محمدی پناه 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب ششم / زمینه/ عمرم همه به تباهی رفت / محمدی پناه 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب پنجم / شور/دل من کوچیکه اما کاش تو قلبم جا شی/ محمدی پناه 23 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب پنجم / زمینه/ ماه مهمونیه و داره چشام می باره / محمدی پناه 23 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب چهارم / زمینه/ آلوده دامن خود را رساندم / محمدی پناه 22 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سوم/ شور / دلتنگم کربلا / محمدی پناه 21 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سوم/ زمینه / نوکری به زیر علمت / محمدی پناه 21 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوم/ زمینه / تکیه ندارم به عملم / محمدی پناه 20 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب اول / زمینه/ سلام ای ماه خوب خدا/ محمدی پناه 19 خرداد 1395
هیات هفتگی"یادبود امام و شهدا" ۱۵-۰۳-۹۵ / شور ۲ / یه قاب عکس شهیدکه میده به دلم امید/ محمدی پناه 16 خرداد 1395
هیات هفتگی"یادبود امام و شهدا" ۱۵-۰۳-۹۵ / زمینه / داده براتم، تشنه یک جرعه ای از آب فراتم / محمدی پناه 16 خرداد 1395
هیات هفتگی ۲۵-۰۲-۹۵ / شور / از چشمای گریونم معلومه گرفتارم / محمدی پناه 26 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۲۵-۰۲-۹۵ / زمینه / ای که مرا خوانده ای / محمدی پناه 26 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۸-۰۲-۹۵ / شعرخوانی / هوای این روزای من؛ هوای سنگره / محمدی پناه 21 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۸-۰۲-۹۵ / شور ۲ / تو صاحب همون دستای با نوازشی / محمدی پناه 19 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۸-۰۲-۹۵ / شور ۱ / دم صحن تو همه غصه ها میره از یادم / محمدی پناه 19 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۸-۰۲-۹۵ / زمینه / السلام یا ابا الغیرت السلام یا ابوفاضل / محمدی پناه 19 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۱-۰۲-۹۵ / زمینه / شبامو هروقت بی روضه سحر کردم ضرر کردم / محمدی پناه 12 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۰۴-۰۲-۹۵ "وفات حضرت زینب (س)"/ شور / قسم به نون و قلم/ محمدی پناه 05 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۰۴-۰۲-۹۵ "وفات حضرت زینب(س)"/ شعرخوانی / چادر ببند بر کمر و انقلاب کن/ محمدی پناه 05 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۰۴-۰۲-۹۵ "وفات حضرت زینب(س)"/ زمینه / میدونی غصه هام چه بی حده/ محمدی پناه 05 ارديبهشت 1395
هیات هفتگی ۱۴-۰۱-۹۵ / شور۱ / تو نور علی نور ما نوکریم/ محمدی پناه 15 فروردين 1395
هیات هفتگی ۱۴-۰۱-۹۵ / زمینه / باز اومده بهار و نداره دل قرار/ محمدی پناه 15 فروردين 1395
هیات هفتگی ۹۵/۰۱/۰۷ "وفات حضرت ام البنین(س)"/ شور۳ / قسم به نون و قلم / محمدی پناه 08 فروردين 1395
هیات هفتگی ۹۵/۰۱/۰۷ "وفات حضرت ام البنین(س)"/ شور۲ / آقا به هوای کربلا سوگند / محمدی پناه 08 فروردين 1395
هیات هفتگی ۹۵/۰۱/۰۷ "وفات حضرت ام البنین(س)"/ زمینه / ام البنین وای مادر / محمدی پناه 08 فروردين 1395
هیات هفتگی ۹۵/۰۱/۰۷ "وفات حضرت ام البنین(س)"/ روضه / محمدی پناه 08 فروردين 1395
فاطمیه 1437 / شام شهادت/ شور ۱/ وای مادر میچکه خون ز دیوار و در/ کربلایی محمدی پناه 24 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شام شهادت/ واحد ۱/هنوزم توی نگاهت آسمون پرستاره/ کربلایی محمدی پناه 24 اسفند 1394
هیات هفتگی 15-12-94 "عزای حضرت زهرا(س)"/ شور / اسم تو برام پر پروازه/ محمدی پناه 16 اسفند 1394
هیات هفتگی 15-12-94 "عزای حضرت زهرا(س)"/ زمینه / وای مادر بارون بارون دریا دریا/ محمدی پناه 16 اسفند 1394
هیات هفتگی 15-12-94 "عزای حضرت زهرا(س)"/ روضه / محمدی پناه 16 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / شور ۳ / تو صاحب همون دستای با نوازشی/ محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / شور ۲ / می خونم کربلا می سوزم کربلا/ محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / شور ۱ / مادرانه منو هر لحظه دعا می کنی / محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / واحد / مدینه دیگه جای زندگی نیست / محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / زمینه / علی جان من فدات جان من علی / محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب پنجم / روضه / محمدی پناه 09 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب چهارم / شور ۲ / تو صاحب همون دستای با نوازشی/ محمدی پناه 06 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب چهارم / شور ۱ / میدونی عاشقتم با همین دست خالی / محمدی پناه 06 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب چهارم / واحد 1 / یه خوابی دیدم که نا امیدم / محمدی پناه 06 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب چهارم / زمینه / دل فلک ابری تره یا من / محمدی پناه 06 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب چهارم / روضه / محمدی پناه 06 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب سوم / شور ۲ / میدونی عاشقتم با همین دست خالی/ محمدی پناه 05 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب سوم / شور ۱ / صدات میزنم هر شب توی روضه/ محمدی پناه 05 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب سوم / واحد / نمی برم از یاد این لطف و کرم رو/ محمدی پناه 05 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب سوم / زمینه / شبهای ماتمی دیگر شد / محمدی پناه 05 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب دوم / شور ۲ / از چشمای گریونم معلومه گرفتارم/ محمدی پناه 04 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب دوم / شور ۱ / سایه ی رو سرمو خدا نگهداره/ محمدی پناه 04 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب دوم/ واحد ۲ / همه ی ما سوا زیر قدم های تو/ محمدی پناه 04 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب دوم / واحد ۱ / توحید را دردانه مظهر می شود زهرا/ محمدی پناه 04 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب دوم / زمینه / اشکاتو پاک کن پسرم/ محمدی پناه 04 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب اول / شور / اوج نجابته روح عبادته/ محمدی پناه 03 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب اول / واحد ۲ / شکر خدا که نوکر آل پیمبرم/ محمدی پناه 03 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب اول / واحد ۱ / وای من و وای من و وای من/ محمدی پناه 03 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب اول / زمینه / این در نیم سوخته که در نیست/ محمدی پناه 03 اسفند 1394
فاطمیه 1437 / شب اول/ روضه / محمدی پناه 03 اسفند 1394
هیات هفتگی 10-11-94 / شور / من تو رو دارم هیچی نمیخوام/ محمدی پناه 12 بهمن 1394
هیات هفتگی 10-11-94 / زمینه / ماه هاشمی، سقای حسین/ محمدی پناه 12 بهمن 1394
هیات هفتگی 03-11-94 "شهادت حضرت معصومه(س)"/ مناجات پایانی / محمدی پناه 04 بهمن 1394
هیات هفتگی 03-11-94 "شهادت حضرت معصومه(س)"/ شور / عمری از کرببلا نوشتم/ محمدی پناه 04 بهمن 1394
هیات هفتگی 03-11-94 "شهادت حضرت معصومه(س)"/ شور قتلگاه / تو گودال افتاده/ محمدی پناه 04 بهمن 1394
هیات هفتگی 03-11-94 "شهادت حضرت معصومه(س)"/ زمینه / جنس گریه هات بارونه/ محمدی پناه 04 بهمن 1394
هیات هفتگی 03-11-94 "شهادت حضرت معصومه(س)"/ روضه / محمدی پناه 04 بهمن 1394
هیات هفتگی26-10-94 / مناجات پایانی / محمدی پناه 29 دی 1394
هیات هفتگی 26-10-94 / شور / نمیره از خیال من یک شب / محمدی پناه 29 دی 1394
هیات هفتگی 26-10-94 / زمینه / بین در و دیوار هر دو چه تفاهم بود / محمدی پناه 29 دی 1394
هیات هفتگی 26-10-94 / روضه / محمدی پناه 29 دی 1394
هیات هفتگی 19-10-94 / مناجات پایانی / محمدی پناه 20 دی 1394
هیات هفتگی 19-10-94 / شور / در حسینیه تو برگ براتم دادند / محمدی پناه 20 دی 1394
هیات هفتگی 19-10-94 / زمینه / من مثل بارونم / محمدی پناه 20 دی 1394
هیات هفتگی 19-10-94 / روضه / محمدی پناه 20 دی 1394
هیات هفتگی 12-10-94 / شعرخوانی / در مصاف عشق بازی تیغ دست دلبر است/ محمدی پناه 13 دی 1394
هیات هفتگی 12-10-94 / زمینه / گریه آیین ربّنایی ها / محمدی پناه 13 دی 1394
هیات هفتگی 12-10-94 / روضه / محمدی پناه 13 دی 1394
هیات هفتگی شهادت امام عسگری(ع) 28-9-94 / مناجات خوانی پایانی / محمدی پناه. 29 آذر 1394
هیات هفتگی"شهادت امام عسگری(ع)" 28-9-94 / شور / خون تو رگام میجوشه / محمدی پناه. 29 آذر 1394
هیات هفتگی"شهادت امام عسگری(ع)" 28-9-94 / تک / غصه میان سینه ما جا گرفته / محمدی پناه 29 آذر 1394
هیات هفتگی"شهادت امام عسگری(ع)" 28-9-94 / زمینه / روضه میخونی امشب تنها / محمدی پناه 29 آذر 1394
شهادت امام رضا(ع) 21-9-94 / شور2 / ای یار زینب / محمدی پناه 24 آذر 1394
شهادت امام رضا(ع) 21-9-94 / شور1 / خدانگهدار ماه محرم / محمدی پناه 24 آذر 1394
شهادت امام رضا(ع) 21-9-94 / واحد / ما در لشکر سرخ حیدریم / محمدی پناه 24 آذر 1394
شهادت امام رضا(ع) 21-9-94 / زمینه / تو رو دارم فقط / محمدی پناه 24 آذر 1394
شهادت امام رضا(ع) 21-9-94 / روضه / محمدی پناه 24 آذر 1394
جلسه هفتگی16-8-94/شور/عمری از کرببلا نوشتم/محمدی پناه 19 آبان 1394
جلسه هفتگی16-8-94/زمینه/کربلایی ها میروند یک یک/محمدی پناه 19 آبان 1394
جلسه هفتگی16-8-94/شعرخوانی/وای از نگاه بی خرد بی مرام ها/محمدی پناه 19 آبان 1394
جلسه هفتگی(شب شهادت)16-8-94/روضه/امام سجاد(ع)/محمدی پناه 19 آبان 1394
نمآوا / شب دهم محرم 1437 / شور / جون منو آقا بگیر/ محمدی پناه 04 آبان 1394
نمآوا / شب دهم محرم 1437 / واحد / الا صل علی کرببلا میکده ی دوست/ محمدی پناه 04 آبان 1394
محرم 1437 /شب عاشورا/شور/ای یار زینب، غمخوار زینب/محمدی پناه 03 آبان 1394
محرم 1437 /شب عاشورا/شور/ذکر تو جنون انگیزه/محمدی پناه 03 آبان 1394
محرم 1437 /شب عاشورا/زمینه/لبیک یا حسین یعنی/محمدی پناه 03 آبان 1394
محرم 1437 /شب عاشورا/رجز/محمدی پناه 03 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/شور/از محرم من روزی اشکهام رو میخوام/محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/شور/دم هیئتم، توی نوبتم/محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/سنگین/پاشو اباالفضل.../محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/شور/ای آروم جونم حسین/محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/رجز/محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437 /شب تاسوعا/روضه/محمدی پناه 01 آبان 1394
محرم 1437/شب هشتم /دودمه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /رجز/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /شور/یه کاری کن که قلبم/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /شور/به تو سلام می دم/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /سنگین/داغ غمت در دل من/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم /نوحه/شبه روی نبی ماه تمام است/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هشتم/روضه/محمدی پناه 30 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/شور/از محرم من فقط روزی اشکهام رو میخوام/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/شور/منو می شناسند به عنوان تو/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/شور/به نام کربلا/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/واحد/شمشیر تیز/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/سنگین/بارون نمی باره بخواب/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437/شب هفتم/روضه/محمدی پناه 29 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / شور / ای آروم جونم حسین / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / شور / ما مثل شهیدامون میریم / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / واحد حماسی / من که با سینه زنات مانوسم / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / سنگین / آیینه ی مرد جمل آمد به میدان / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / نوحه / زاده ی مجتبی شه زاده قاسم / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / رجز / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب ششم / روضه / محمدی پناه 28 مهر 1394
محرم 1437 / شب پنجم / شور / نداری بدی بدتر از من / محمدی پناه 27 مهر 1394
محرم 1437 / شب پنجم / سنگین / عمو حسین جان / محمدی پناه 27 مهر 1394
محرم 1437 / شب پنجم / روضه / محمدی پناه 27 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / شور / عمری ازکرببلا نوشتم / محمدی پناه 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / شور / کربلا باید در اوج سادگی بری / محمدی پناه 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / نوحه/ دسته گلان بوستان جعفر / محمدی پناه 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب چهارم / روضه / گرچه از داغ جوان تا شده ای / محمدی پناه 26 مهر 1394
محرم 1437 / شب سوم / شور / تا کی؟ / محمدی پناه 25 مهر 1394
محرم 1437 / شب سوم / سنگین / من و آه بارون / محمدی پناه 25 مهر 1394
محرم 1437 / شب سوم / سنگین / من و آه بارون / محمدی پناه (2) 25 مهر 1394
محرم 1437 / شب سوم / نوحه / بر کنج ویران طفلی، محزون نشسته / محمدی پناه 25 مهر 1394
محرم 1437 / شب دوم / شور / سلام بر حسین / محمدی پناه 24 مهر 1394
محرم 1437 / شب دوم / واحد تند / تا مرقد شش گوشه ات / مهدوی نژاد 24 مهر 1394
محرم 1437 / شب دوم / واحد تند / خدا رو صد مرتبه شکر/ محمدی پناه 24 مهر 1394
محرم 1437 / شب دوم / سنگین / تا رسید گریه ی دنیا شروع شد/ محمدی پناه 24 مهر 1394
محرم 1437 / شب دوم / رجز / محمدی پناه 24 مهر 1394
محرم 1437 / شب اول / شور / سلام ای سیدالشهدا / محمدی پناه 23 مهر 1394
محرم 1437 / شب اول / واحد تند / زمینم زد غم تو، آسمون من / محمدی پناه 23 مهر 1394
محرم 1437 / شب اول / واحد کند / آید نوای زمزمه حی علی الحسین / محمدی پناه 23 مهر 1394
رمضان 1436/مراسم شبی باشهدا// زمینه/ انا یَمانی/محمدی پناه 23 تیر 1394
رمضان 1436/شب سوم// زمینه/اگه بارم شده سنگین/محمدی پناه 14 تیر 1394
رمضان 1436/شب دوم// زمینه/ سلام ماه خدا/ محمدی پناه 02 تیر 1394
جلسه هفتگی94/1/15/مناجات امام زمانی/محمدی پناه 17 فروردين 1394
جلسه هفتگی94/1/15/شور/اللهم عجل لولیک الفرج/محمدی پناه 17 فروردين 1394
جلسه هفتگی94/1/15/شور/دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم/محمدی پناه 17 فروردين 1394
جلسه هفتگی94/1/15/تک/عربی/یوم الحسین/ محسن محمدی پناه 17 فروردين 1394
جلسه هفتگی94/1/15/زمینه/لحظه آخر مادر/محمدی پناه 17 فروردين 1394
جلسه هفتگی94/1/15/روضه/محمدی پناه 17 فروردين 1394
فاطمیه 1436/شام غریبان/شور/توکه باشی.../محسن محمدی پناه 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/شام غریبان/شور/دعای اول سال/محسن محمدی پناه 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/شام غریبان/زمینه/شب تشیع جنازه مادر/محسن محمدی پناه 05 فروردين 1394
فاطمیه 1436/شام غریبان/واحد/بی مادری/محسن محمدی پناه 05 فروردين 1394
جلسه هفتگی93/12/23/شور/دلم گرفته/محمدی پناه 28 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/23/شور/راه عاشقی/محمدی پناه 28 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/12/23/زمینه/جنس گریه هات، بارونه/محمدی پناه 28 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//شور/نوکر خوبی نبودم/ محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//شور/بهار علی / محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//واحد/مکتب اسلام ناب ما.../محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//واحد/ تا نفس در سینه دارم/محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//سنگین/ میری ای حبیبه خدا به همرات/محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//واحد سنتی/یازهرا یا فاطمه/محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//زمینه/آفتاب عمرت لب بومه/محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب پنجم//روضه/محسن محمدی پناه 23 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم//شور/هستی و دار و ندارم به فدای زهرا/ محسن محمدی پناه 17 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم//شور/شبیه حضرت زهرا/ محسن محمدی پناه 17 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم//تک/غم و مهر حسین /محسن محمدی پناه 17 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم//زمینه/باید قبول کنم که دیگه می ری و.../محسن محمدی پناه 17 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب چهارم//روضه/محسن محمدی پناه 17 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//شور/از دعای فاطمه/ محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//شور/یارب چه مقامی بهتر ز شهادت/ محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم// سنگین /دست و پا گیرم ولی.../محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//تک/هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله/محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//واحد/همیشه قبر تو، توسینه منه/محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//زمینه/شرمت کجا رفته/محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب سوم//روضه/محسن محمدی پناه 16 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/شور/توکه باشی دلم نمی لرزه/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/شور/نمیره از خیال من/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه 1436/شب دوم//سنگین/دلت خونه تو این خونه/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/واحد/یار حیدر/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/زمینه/خدایا مادرم کجاست/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب دوم/روضه/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/شور/دوست دارم زغمت.../محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/شور/نوکر نوکراتم مادر/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/تک/ذکر دل بی قرارما،یا زهرا/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/واحد/دل مبتلای تو/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/واحد/برای روضه زهرا توانم بده/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/روضه/محمدی پناه 15 اسفند 1393
فاطمیه1436/شب اول/زمینه/بارونی تر از یه بارونم/محمدی پناه 15 اسفند 1393
جلسه هفتگی93/11/4/شور/خوش به سعادتم، اهل کربلا شدم/محمدی پناه 05 بهمن 1393
جلسه هفتگی93/11/4/زمینه/رسول مهربانی/محمدی پناه 05 بهمن 1393
جلسه هفتگی93/10/27/روضه/محمدی پناه 28 دی 1393
جلسه هفتگی93/10/27/شور/خاک درگاه حسین/محمدی پناه 28 دی 1393
جلسه هفتگی93/10/27/زمینه/ماامت قرآنیم/محمدی پناه 28 دی 1393
جلسه هفتگی/زمینه/واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا/محمدی پناه 16 دی 1393
جلسه هفتگی/شور/اگه آقا، به هیات میام/محمدی پناه 16 دی 1393
جلسه هفتگی6 10 93/مداحی محمدی پناه/شور/ای لشکر حسینی 09 دی 1393
جلسه هفتگی6 10 93/مداحی محمدی پناه/زمینه/واویلا پسرم 09 دی 1393
جلسه هفتگی17-8-93/مداحی محمدی پناه/لحظه هام پر از اشک و دعاست 20 آبان 1393
خلوت انس/محفل ویژه شهادت امام باقر(ع)/مداحی محمدی پناه/مرا با خاطراتم جا گذارید 25 مهر 1393
دعای عرفه/مداحی/محمدی پناه 25 مهر 1393
جلسه هفتگی/شور/دلم گرفته/محمدی پناه 06 مهر 1393
جلسه هفتگی/زمینه/آرزوی نوکر/محمدی پناه 06 مهر 1393
جلسه هفتگی/گلزار شهیدان/محمدی پناه 06 مهر 1393
شهادت امام صادق (ع)، 93/6/1/شور/باب النجات، باب الکرم/محمدی پناه 01 شهریور 1393
شهادت امام صادق (ع)، 93/6/1/زمینه/گریه گریه/محمدی پناه 01 شهریور 1393
جلسه هفتگی/زمینه/من الذی ایتمنی/محمدی پناه 25 مرداد 1393
جلسه هفتگی/شور/ظلمتکده ام دور ز نورم نکنی/محمدی پناه 25 مرداد 1393
جلسه هفتگی/شور/عمریه خونه تو مهمونم/محمدی پناه 25 مرداد 1393
جلسه هفتگی/شور/شکر لله از ازل هستم رفیق حسین/محمدی پناه 18 مرداد 1393
جلسه هفتگی/تک/برای اوج نوشتند بال واشده را/محمدی پناه 18 مرداد 1393
جلسه هفتگی/زمینه/حرمتو بردار برو مدینه/محمدی پناه 15 مرداد 1393
جلسه هفتگی/شور/نهاد پا در فرات خواست لبی تر کند/محمدی پناه 15 مرداد 1393
رمضان 93/شب سی ام/شور/حسین منی/محمدی پناه 05 مرداد 1393
رمضان 93/شب سی ام/زمینه/خداحافظ ذکر و دعا/محمدی پناه 05 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و نهم/شور/کربلا میخوام/حیدری 04 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و نهم/زمینه/در خونه ت آقاجون مثل یتیم میشینم/محمدی پناه 04 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و هفتم/واحد/ای شهیدان، ستاره های باشهامت/محمدی پناه 02 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و هفتم/تک/حسرت دیرینه ام کرب و بلا/محمدی پناه 02 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و هفتم/تک/بنویسید شدم پیر اباعبدالله/محمدی پناه 02 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و ششم/شور/اللهم رب شهر رمضان/محمدی پناه 01 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و ششم/زمینه/انا سائلکم/محمدی پناه 01 مرداد 1393
رمضان 93/شب بیست و پنجم/زمینه/به عشق تو گرفتارم/محمدی پناه 31 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و چهارم/شور/نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم/محمدی پناه 30 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و چهارم/زمینه/باب النجات، باب الکرم/محمدی پناه 30 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و سوم/شور/اشکهای روضه تو قیمت داره/محمدی پناه 29 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و سوم/تک/ثارالله دلبرم، سایه ت روی سرم/محمدی پناه 29 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و سوم/زمینه/دلواپسیم/محمدی پناه 29 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و یکم/شور/حیدر حیدر/محمدی پناه 27 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و یکم/شور/باز منم و این حس و حال خوبم/محمدی پناه 27 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و یکم/واحد/امون از این جدایی/محمدی پناه 27 تیر 1393
رمضان 93/شب بیست و یکم/زمینه/خدانگهدار علی حیدر کرار/محمدی پناه 27 تیر 1393
رمضان 93/شب بیستم/زمینه/می گریم که حال من خرابه وای/محمدی پناه 26 تیر 1393
رمضان 93/شب نوزدهم/شور/مادرم یادم داده/محمدی پناه 25 تیر 1393
رمضان 93/شب نوزدهم/شور/منم گدای در مرتضی/محمدی پناه 25 تیر 1393
رمضان 93/شب نوزدهم/زمینه/کعبه با پای خودش داره رو سوی منا میره/محمدی پناه 25 تیر 1393
رمضان 93/شب هجدهم/شور/شبای غم چه کنم/میمندی 24 تیر 1393
رمضان 93/شب هجدهم/زمینه/با اینکه من یه عمره پای عشقت میمیرم/محمدی پناه 24 تیر 1393
رمضان 93/شب هفدهم/شور/سینه زنی هامو بذار کنار برا شب اول قبر/فرجی 23 تیر 1393
رمضان 93/شب هفدهم/زمینه/السلام علیک یا سیدنا المظلوم/محمدی پناه 23 تیر 1393
رمضان 93/شب چهاردهم/زمینه/اگه من عاشق توام، هذا من فضل ربی/محمدی پناه 20 تیر 1393
رمضان 93/شب سیزدهم/شور/منم اون حسرتیه حرم ندیده/محمدی پناه 19 تیر 1393
رمضان 93/شب دوازدهم/شور/پی عشق تو در تب و تابم/اکبرزاده 18 تیر 1393
رمضان 93/شب دوازدهم/زمینه/منم ضعیفی که تو به من رو دادی/محمدی پناه 18 تیر 1393
رمضان 93/شب یازدهم/زمینه/گلا نشسته شده چه خسته/محمدی پناه 17 تیر 1393
رمضان 93/شب دهم/زمینه/یه نگاهی کن به من ضعیف/محمدی پناه 16 تیر 1393
رمضان 93/شب نهم/زمینه/خوبی به من کردی و من کردم جفا/محمدی پناه 15 تیر 1393
رمضان 93/شب هشتم/زمینه/دل زارم یه عمره مست آقام حسینه/محمدی پناه 14 تیر 1393
رمضان 93/شب هفتم/زمینه/سفینة النجاة حسین/محمدی پناه 13 تیر 1393
رمضان 93/شب ششم/زمینه/آقای من، دلیل گریه های من/محمدی پناه 12 تیر 1393
رمضان 93/شب پنجم/زمینه/به حق آقا، الهی العفو/محمدی پناه 11 تیر 1393
رمضان 93/شب چهارم/زمینه/خدانگهدار علمدار/محمدی پناه 10 تیر 1393
رمضان 93/شب سوم/زمینه/آقا ثارالله، آقا اباعبدالله/محمدی پناه 09 تیر 1393
رمضان 93/شب دوم/زمینه/ماه ما حسین/محمدی پناه 08 تیر 1393
رمضان 93/شب اول/زمینه/سلام ماه رحمت و برکت و بخشش خدا/محمدی پناه 07 تیر 1393
جلسه هفتگی/شور/بزار بگم من از دل خرابمو/محمدی پناه 27 ارديبهشت 1393
جلسه هفتگی/شور/پر پروازم و آزادی حسین/محمدی پناه 27 ارديبهشت 1393
فاطمیه اول/شب پنجم/واحد/اشک ارث زلال فاطمه است/محمدی پناه 28 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/واحد/ابر سیاه رو پس بزن خانمم/محمدی پناه 28 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/شور/تو به روم نیار چقدر بدم/محمدی پناه 28 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/سنگین/ودعا نکن با خونه ی علی/محمدی پناه 27 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/شور/مادرانه منو هر لحظه دعا میکنی/محمدی پناه 27 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/زمینه/ببین صدای گریه های من شده بلند/محمدی پناه 27 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب سوم/زمینه/ از نفس افتادی دلبر مظلومه/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب سوم/سنگین/سلامت از دل حیدر غم دنیا رو برده/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب سوم/شور/اسم تو افضل اللغات/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب سوم/واحد تند/الحمد الله هستم غلام و نوکرت آقا جون/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب سوم/واحد/تنها دلخوشی من شده شال عزای تو/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب دوم/واحد/وای مدینه لعنت به غمت/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب دوم/واحد/با روضه های آل عبا قد کشیده ام/محمدی پناه 26 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب اول/زمینه/محسن محمدی پناه 25 اسفند 1392
فاطمیه اول/شب اول/سنگین/یه خونه بود یه خونواده/محمدی پناه 24 اسفند 1392
جلسه هفتگی/شور/اگه دستم به ضریحت برسه/محمدی پناه 21 اسفند 1392
جلسه هفتگی/زمینه/مادرم حضرت زهرا (س)/محمدی پناه 21 اسفند 1392
جلسه هفتگی/شور/توی این دار دنیا/محمدی پناه 21 اسفند 1392
جلسه هفتگی/تک/معجزاتی که از این عشق تو و من دیدیم/محمدی پناه 21 اسفند 1392
جلسه هفتگی/شور/به عشق تو ارباب یه عمره اسیرم/محمدی پناه 21 اسفند 1392
جلسه هفتگی/شور/ازت ممنونم/محمدی پناه 10 بهمن 1392
جلسه هفتگی/زمینه/دوباره اومدم کربلا به مهمونی/محمدی پناه 10 بهمن 1392
سه شب آخر صفر 92/شب سوم/شور/دلم گرفته/محمدی پناه 14 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب سوم/زمینه/امضا کن آقا/محمدی پناه 14 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب دوم/واحد/غریب عالمین منم/محمدی پناه 12 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب دوم/واحد/در ماجرای عشق/محمدی پناه 12 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب دوم/واحد/با حسینیم/محمدی پناه 12 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب دوم/شور/ازت ممنونم/محمدی پناه 12 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب دوم/شور/غریبم، آقام امام حسن (ع)/محمدی پناه 12 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب اول/شور/یا رسول الله/محمدی پناه 11 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب اول/واحد/بعد تو بابا/محمدی پناه 11 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب اول/واحد/داغی اگر نبود/محمدی پناه 11 دی 1392
سه شب آخر صفر 92/شب اول/زمینه/بابای دل خونم/محمدی پناه 11 دی 1392
دهه اول صفر 92/شب نهم/زمینه/سلام آقا/محسن محمدی پناه 25 آذر 1392
دهه اول صفر 92/شب نهم/واحد/ای رهبر آزاده و نستوه/محسن محمدی پناه 25 آذر 1392
دهه اول صفر 92/شب نهم/واحد/گفتند کارتان همه گفتیم نوکریم/محسن محمدی پناه 25 آذر 1392
دهه اول صفر 92/شب نهم/شور/ای که سرت بر نیزه ها/محسن محمدی پناه 25 آذر 1392
دهه اول صفر 92/شب دوم/واحد/گل ماهم باباجون، بی پناهم باباجون/محمدی پناه 21 آذر 1392
جلسه هفتگی/شور/آی دنیا/محمدی پناه 20 آذر 1392
محرم 92/شب دهم/واحد/خدای ما غریبان/محمدی پناه 24 آبان 1392
محرم 92/شب دهم/شور/سر تو به روی نیزه،نیزه ها/محمدی پناه 24 آبان 1392
محرم 92/شب نهم/واحد/تاچشمات بازه/محمدی پناه 22 آبان 1392
محرم 92/شب نهم/واحد/عباس کو همه داروندار حسین(ع)/محمدی پناه 22 آبان 1392
محرم 92/شب هشتم/واحد/جانی به من دهید/محمدی پناه 20 آبان 1392
محرم 92/شب هشتم/واحد/داغ تو راه آه /محمدی پناه 20 آبان 1392
محرم 92/شب هشتم/شور/من از شوق باران به دریا زدم/محمدی پناه 20 آبان 1392
سرود پایانی هیأت انصار ولایت 1392 20 آبان 1392
محرم 92/شب ششم/واحد/بیا عمو جان، جان به لب آمد/محمدي پناه 19 آبان 1392
محرم 92/شب ششم/شور/حُسَيْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ /محمدي پناه 19 آبان 1392
محرم 92/شب ششم/شور/دست رد به سینه ام نزنی/محمدي پناه 19 آبان 1392
محرم 92/شب هفتم/واحد/مادری که جون گلش بسته بودن به جون علمدار/محمدی پناه 19 آبان 1392
محرم 92/شب چهارم/واحد/منظومه شهادت و ایثار زینب (س) است/محمدي پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب چهارم/واحد/انقلاب کن/محمدي پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب چهارم/شور/دل من در به در/محمدي پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب پنجم/واحد/أحَبَّ اللَّهُ مَن أحَبَّ حُسَيناً/محمدی پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب پنجم/شور/غرق دنیای توام/نصیری و محمدی پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب پنجم/شور/کاش بودی کربلا/محمدی پناه 17 آبان 1392
محرم 92/شب دوم/واحد/كربلا زينب رسيده از راه/محمدي پناه 15 آبان 1392
محرم 92/شب دوم/واحد/شكر خدا را كه خاك پاي حسينم/محمدي پناه 15 آبان 1392
محرم 92/شب سوم/شور/الهی نوکرت بمیره/محمدی پناه 15 آبان 1392
محرم 92/شب سوم/شور/آقا ببین بی تابم/نصیری و محمدی پناه 15 آبان 1392
محرم92/شب اول/واحد/دوباره شهر عزاپرورم شلوغ شده/محمدی پناه 13 آبان 1392
محرم 92/شب اول/واحد/کوفه نیا/محسن محمدی پناه 13 آبان 1392
محرم 92/سیاه پوشان/شور/بسم الله بزم عزاداریه/محسن محمدی پناه 11 آبان 1392
محرم 92/سیاه پوشان/نوحه/ آمده ام پر ز خروشم کنی/حاج غلامرضا سازگار 11 آبان 1392
شهادت امام جواد(ع)/شور/در هیئت /محمدی پناه 16 مهر 1392
شهادت امام جواد(ع)/زمینه/ای مزارت چراغ دل ما/محمدی پناه 16 مهر 1392
شهادت امام جواد(ع)/زمینه/آخ نفسم/محمدی پناه 16 مهر 1392
جلسه هفتگی/زمینه/هر دلی/محمدی پناه 01 مهر 1392
شهادت امام صادق ع/شور/درد عشقستو در به دری/محمدی پناه 17 شهریور 1392
شهادت امام صادق ع/واحد/نه رواقی نه گنبدی/محمدی پناه 17 شهریور 1392
شهادت امام صادق ع/زمینه/در دلم غوغاست/محمدی پناه 17 شهریور 1392
جلسه هفتگی/شور/حرم شده ذکر هر روزم /میلاد میمندی 17 شهریور 1392
جلسه هفتگی/شور/همون جایی که دلم براش می گیره کرببلا/میلاد میمندی 17 شهریور 1392
جلسه هفتگی/واحد/این طفلی که داره روشو می کنه/محمدی پناه 17 شهریور 1392
جلسه هفتگی/قرائت زیارت ائمه بقیع (ع)/محمدی پناه 28 مرداد 1392
جلسه هفتگی/واحد/یه آرزو مونده تو سینه/محمدی پناه 28 مرداد 1392
جلسه هفتگی/شور/یا حبیبی نور عینی/محمدی پناه 28 مرداد 1392
جلسه هفتگی/زمینه/جونمو بگیر از من/محمدی پناه 20 تیر 1392
جلسه خدام/شهادت امام کاظم(ع)/زمینه/وای عطشا به کربلا/محمدی پناه 28 خرداد 1392
جلسه هفتگی/زمینه/منو یادت میاد اقا/محمدی پناه 13 خرداد 1392
شهادت امام هادی(ع)/روضه/محمدی پناه 24 ارديبهشت 1392
شهادت امام هادی(ع)/زمینه/یا زهرا بیا امشب سامرا /محمدی پناه 24 ارديبهشت 1392
شهادت امام هادی(ع)/شور/کاشکی که خادم حریم سامرا می شدیم/محمدی پناه 24 ارديبهشت 1392
شهادت امام هادی(ع)/شور/کرببلا پر مسافر/محمدی پناه 24 ارديبهشت 1392
جلسه هفتگی/زمینه/وای عطشابه کربلا/محمدی پناه 16 ارديبهشت 1392
جلسه خدام/روضه ی حضرت ام البنین/محمدی پناه -نصیری 10 ارديبهشت 1392
جلسه خدام/زمینه/لحظه ی آخرم رسیده/محمدی پناه 10 ارديبهشت 1392
جلسه هفتگی/شور /گدایی تو گدایی است/محمدی پناه 01 ارديبهشت 1392
فاطمیه دوم/شور/ بی وفا بارون/محمدی پناه 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم /واحد/مثل قدیما /محمدی پناه 25 فروردين 1392
فاطمیه دوم/روضه حضرت زهرا(س)/محمدی پناه 25 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/روضه ی حضرت زهرا(س)/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/واحد/آفریدند آفرینش را برای پنج تن/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/شور/یه نگاه به دلم بیانداز/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/زمینه/شبها همیشه گریه شده کارم/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/واحد/فاطمه دل از دلم می بری/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب پنجم/تک/عباس علمدار حسین/محمدی پناه 10 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/تک/ای کشتی دل ناخدایی کن/محمدی پناه 09 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/شور/مادر من/محمدی پناه 09 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/زمینه/خانمَم ببین حیدر آمده /محمدی پناه 09 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب چهارم/واحد/فاطمه روح قیام است خدا می داند/محمدی پناه 09 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/شور/حرم حسین/اکبرزاده 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/شور/هر که تو را نداره چی داره/محمدی پناه 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/روضه حضرت زهرا (س)/محمدی پناه 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/واحد/لرزه به عرش داور افتاد/محمدی پناه 08 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب سوم/تک/در حصر عشق تو لایمکن الفرار/محمدی پناه 08 فروردين 1392
فاطمیه اول /شب سوم/زمینه/علی با غم ، قد یک کوه/محمدی پناه 08 فروردين 1392
فاطمیه اول /شب دوم/شور/به فدای شور و شین شهداء/محمدی پناه 07 فروردين 1392
فاطمه اول/شب دوم/شور/از دل شکسته ام کی داره خبر /محمدی پناه 07 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب دوم/زمینه/چقدر غریب و بی کسم/محمدی پناه 07 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب دوم/شور/وقتی به نام شما آب می خوریم/محمدی پناه 07 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب اول/زمینه/می بینمت که بی قراری/محمدی پناه 06 فروردين 1392
فاطمیه اول /شب اول/روضه حضرت زهرا (س)/محمدی پناه 06 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب اول/واحد/ملک بنده زهراست/محمدی پناه 06 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب اول/واحد/غریب می خواهی بریم مدینه/محمدی پناه 06 فروردين 1392
فاطمیه اول/شب اول/شور/میان دعاهات دعام کن/محمدی پناه 06 فروردين 1392
جلسه هفتگی/بی بی، بی حرم/نصیری و محمدی پناه 14 اسفند 1391
جلسه هفتگی/شور/اربابم حلالم کن/محمدی پناه 14 اسفند 1391
جلسه هفتگی/زمینه/یا حضرت معصومه/محمدی پناه 13 اسفند 1391
جلسه هفتگی/شور/آقا منو ببین/محمدی پناه 13 اسفند 1391
جلسه هفتگی/روضه حضرت علی اصغر/محمدی پناه 01 اسفند 1391
جلسه هفتگی/شور/ذکر تو باعث آرامش/محمدی پناه 01 اسفند 1391
جلسه هفتگی/شور/حسین سینه زنت می مونیم/محمدی پناه 24 بهمن 1391
جلسه هفتگی/تک/عمو عباس/محمدی پناه 24 بهمن 1391
جلسه هفتگی/ نصیری و محمدی پناه 08 بهمن 1391
جلسه هفتگی /تک/دلتنگ کربلا/محمدی پناه 08 بهمن 1391
جلسه هفتگی/شور/کربلا برای من/محمدی پناه 01 بهمن 1391
سه شب آخرصفر/شب سوم/واحد/غریبی/محمدی پناه 30 دی 1391
سه شب آخرصفر/شب سوم/شور/گداتم/محمدی پناه 30 دی 1391
سه شب آخرصفر/شب سوم/زمینه/تویی دار و ندارم/محمدی پناه 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب دوم/شور/افتخار ما/محمدی پناه 30 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب دوم/واحد/یه زینب و خاطره هاش/محمدی پناه 30 دی 1391
اربعین/واحد/رسیدم از راه/محمدی پناه 19 دی 1391
اربعین/شور/عشق منی/محمدی پناه 19 دی 1391
اربعین/زمینه/چهل روز/محمدی پناه 19 دی 1391
جلسه هفتگی/شور/ازنجف تا کربلا/محمدی پناه 16 دی 1391
جلسه هفتگی/شور/چشمام باران عشقه/محمدی پناه 16 دی 1391
جلسه هفتگی/زمینه/مظلوم حسین(ع)/محمدی پناه 18 آذر 1391
سرود جدید پایانی هیات/1391 06 آذر 1391
شب دهم محرم_واحد_مروه کرب و بلا_محمدی پناه 04 آذر 1391
شب دهم محرم_واحد_ شهادت نامه عشاق_محمدی پناه 04 آذر 1391
شب نهم محرم_واحد_ ارباب حسین مهربونه_محمدی پناه 03 آذر 1391
شب نهم محرم_ واحد_عمو رفتی_محمدی پناه 03 آذر 1391
شب هشتم محرم-واحد_رشید بابا علی اکبرم-محمدی پناه 02 آذر 1391
شب هشتم محرم-واحد__گفتند وضع جامعه دشوارمی شود-محمدی پناه 02 آذر 1391
شب هشتم محرم_واحد_کربلا-محمدی پناه 02 آذر 1391
شب هفتم محرم_واحد_لالایی لالایی_محمدی پناه 01 آذر 1391
شب هفتم محرم_واحد _ باز محرم _محمدی پناه 01 آذر 1391
شب ششم محرم _واحد_دل تنگ بابا-محمدی پناه 30 آبان 1391
شب ششم محرم_ واحد_شکر خدا -محمدی پناه 30 آبان 1391
شب ششم محرم_ واحد_سلام برحسین(ع)-محمدی پناه 30 آبان 1391
شب پنجم محرم-واحد-کربلات رو عشقه _محمدی پناه 29 آبان 1391
شب پنجم محرم_ واحد_گل فروشم -محمدی پناه 29 آبان 1391
شب چهارم محرم_شور_شکر خدا_محمدی پناه ونصیری 28 آبان 1391
شب چهارم محرم _ واحد_همسفر زینب _محمدی پناه 28 آبان 1391
شب چهارم محرم_واحد_امان از دل زینب -محمدی پناه 28 آبان 1391
شب سوم محرم_واحد_وای سرم شکسته بابایی_محمدی پناه 27 آبان 1391
شب سوم محرم_واحد_شد برسر عالمین خاک عزای حسین_محمدی پناه _ 27 آبان 1391
شب دوم محرم_واحد__تا نفس باقیست _محمدی پناه 26 آبان 1391
شب دوم محرم_واحد_فدای لطف و کرامت اقا_محمدی پناه 26 آبان 1391
شب دوم محرم_ شور_حسین رسید به کربلا_محمدی پناه 26 آبان 1391
شب دوم محرم_ واحد_خدا گواه_محمدی پناه 26 آبان 1391
شب اول محرم_شور_عزادار محرم_محمدی پناه 25 آبان 1391
شب اول محرم_واحد_محرم رسیده است_محمدی پناه 25 آبان 1391
شب اول محرم_نوحه_جانم حسین _محمدی پناه 25 آبان 1391
شب اول محرم_واحد_بازم دارم محرم می بینم_محمدی پناه 25 آبان 1391
شب اول محرم-واحد-ما را به غیر داغ تو گریان نمیکند- محمدی پناه 25 آبان 1391
جلسه هفتگی/شور/سینه زدن/محمدی پناه 06 آبان 1391
جلسه هفتگی/واحد/مدینه کربلاست/محمدی پناه 06 آبان 1391
جلسه هفتگی/تک/لالائی/محمدی پناه 06 آبان 1391
جلسه هفتگی/شور/عشق الست/محمدی پناه 06 آبان 1391
جلسه هفتگی/دودمه /امام حقیقت/محمدی پناه 06 آبان 1391
جلسه هفتگی/شور/از وقتی که به کام من/محمدی پناه 05 آبان 1391
جلسه هفتگی/واحد/وای از غریبی/محمدی پناه 22 مهر 1391
جلسه هفتگی/واحد/کربلا کربلا/محمدی پناه 22 مهر 1391
جلسه هفتگی/تک/یا ابالفضل/محمدی پناه 25 شهریور 1391