استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 


عنوان تاریخ ایجاد
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / شور / منظومه ی دلبری فقط محورش حسینه / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / شور / قسم روز یمت یرنی... / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / سرود / تا از گرد راه اومد تو ماه اله اوم / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / سرود / دلا شاده چه خبر شده تو آسمون دوباره / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / نوا / بر حلقه های زلف تو عالم اسیر شد / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / نوا / علی علی علی / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / مدح / ای اهل ولا باده مستانه زدند / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / مدح / شب شادیه ولی دل علی شور میزنه / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / میلاد امام حسن(ع) / مدح / ای لیله قدر آیتی از مویت / برادر محسن محمدی پناه 20 خرداد 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/02/23 / سرود / شب میلاده دوباره شب امیده / برادر محسن محمدی پناه 04 خرداد 1396