استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 


عنوان تاریخ ایجاد
جلسه هفتگی17-8-93/سخنرانی استاد شایق/تفسیر سوره حجرات 20 آبان 1393
اسرار عشق و محبت /جلسه بیست و پنجم/ استاد حاج محمد رضا شایق 08 مهر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه بیست و چهارم/استاد حاج محمد رضا شایق 01 مهر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه بیست و سوم/استاد حاج محمد رضا شایق 25 شهریور 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه بیست و دوم/استاد حاج محمد رضا شایق 18 شهریور 1391
اسرار عشق و محبت/جلسه بیست و یکم/استاد حاج محمد رضا شایق 11 شهریور 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه بیستم/ استاد حاج محمد رضا شایق 04 شهریور 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه نوزدهم/ استاد حاج محمد رضا شایق 24 تیر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه هجدهم/استاد حاج محمد رضا شایق 17 تیر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه هفدهم/ استاد حاج محمد رضا شایق 10 تیر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه شانزدهم/استاد حاج محمد رضا شایق 05 تیر 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه پانزدهم/استاد حاج محمد رضا شایق 20 خرداد 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه چهاردهم/ استاد حاج محمد رضا شایق 13 خرداد 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه سیزدهم/ استاد حاج محمد رضا شایق 06 خرداد 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه دوازدهم/ استاد حاج محمد رضا شایق 30 ارديبهشت 1391
اسرار عشق و محبت/ جلسه یازدهم/استاد حاج محمد رضا شایق 23 ارديبهشت 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه نهم/استاد حاج محمد رضا شایق 09 ارديبهشت 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه ششم/ استاد حاج محمد رضا شایق 12 فروردين 1391
اسرار عشق و محبت /جلسه پنجم/استاد حاج محمد رضا شایق 20 اسفند 1390
اسرار عشق و محبت /جلسه چهارم/استاد حاج محمد رضا شایق 13 اسفند 1390
اسرار عشق و محبت /جلسه سوم/ استاد حاج محمد رضا شایق 06 اسفند 1390
اسرار عشق و محبت /جلسه دوم/استاد حاج محمد رضا شایق 29 بهمن 1390