استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 تصاویر//جشن شکوفه سیب 4

جشن شکوفه سیب 4

سخنران حجت الاسلام حسین دهنوی

مداح: محسن محمدی پناه

مهمان ویژه: والدین شهید علی اصغر شایق، دکتر محمد حسین فلاح

18 اردیبهشت 94/ امامزاده سید نصراللله(ع)

 • IMG_0482
 • IMG_0497
 • IMG_0501
 • IMG_0502
 • IMG_0520
 • IMG_0532
 • IMG_0533
 • IMG_0539
 • IMG_0546
 • IMG_0574
 • IMG_0579
 • IMG_0581
 • IMG_0590
 • IMG_0602
 • IMG_0605
 • IMG_0607
 • IMG_0638
 • IMG_0644
 • IMG_0645
 • IMG_0647
 • IMG_0650
 • IMG_0651
 • IMG_0655
 • IMG_0658
 • IMG_0660
 • IMG_0661
 • IMG_0663
 • IMG_0666
 • IMG_0668
 • IMG_0680
 • IMG_0681
 • IMG_0683
 • IMG_0684
 • IMG_0686
 • IMG_0688
 • IMG_0691
 • IMG_0694
 • IMG_0702
 • IMG_0706
 • IMG_0708
 • IMG_0709
 • IMG_0712
 • IMG_0713
 • IMG_0714
 • IMG_0715
 • IMG_0716
 • IMG_0719
 • IMG_0727
 • IMG_0729
 • IMG_0730
 • IMG_0731
 • IMG_0732
 • IMG_0738
 • IMG_0742
 • IMG_0764
 • IMG_0769
 • IMG_0771
 • IMG_0772
 • IMG_0780
 • IMG_0786
 • IMG_0790
 • IMG_0791
 • IMG_0792
 • IMG_0797
 • IMG_0804
 • IMG_0812
 • IMG_0821
 • IMG_0822
 • IMG_0824
 • IMG_0827
 • IMG_0828
 • IMG_0836
 • IMG_0838
 • IMG_0840
 • IMG_0850
 • IMG_0855
 • IMG_0864
 • IMG_0865
 • IMG_0867
 • IMG_0879
 • IMG_0891
 • IMG_0895
 • IMG_0897
 • IMG_0910
 • IMG_0912
 • IMG_0920
 • IMG_0925
 • IMG_0930
 • IMG_0941
 • IMG_0944
 • IMG_0962
 • IMG_0965
 • IMG_0970
 • IMG_0995
 • IMG_1008
 • IMG_2285
 • IMG_2287
 • IMG_2306
 • IMG_2319
 • IMG_2338
 • IMG_2339
 • IMG_2340
 • IMG_2341
 • IMG_2347
 • IMG_2349
 • IMG_2350
 • IMG_2368
 • IMG_2372
 • IMG_2380
 • IMG_2384
 • IMG_2386
 • IMG_2387
 • Untitled_Panorama1