استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 تصاویر//اردوی رزمی فرهنگی راهیان کربلا/بخش چهارم

اردوی رزمی فرهنگی "راهیان کربلا"

فروردین ماه 1394

گزارش تصویری بخش چهارم/پایانی شامل:

اردوگاه فاطمة الزهرا (اجرای صبحگاه/ورزش صبحگاهی/حلقه های معرفت/آموزش نظامی)

 • IMG_0010
 • IMG_0023
 • IMG_0028
 • IMG_0032
 • IMG_0051
 • IMG_0078
 • IMG_0080
 • IMG_0082
 • IMG_0083
 • IMG_7646
 • IMG_7667
 • IMG_7668
 • IMG_7697
 • IMG_7701
 • IMG_7722
 • IMG_7724
 • IMG_7732
 • IMG_7750
 • IMG_7763
 • IMG_7792
 • IMG_7794
 • IMG_7797
 • IMG_7800
 • IMG_7803
 • IMG_7822

یادمان شهدای اروند کنار: (روایتگری/رژه حماسی/آموزش نظامی،استتار/نمازجماعت)

 • IMG_0033
 • IMG_0090
 • IMG_0098
 • IMG_0119
 • IMG_0145
 • IMG_0180
 • IMG_0203
 • IMG_0210
 • IMG_0211
 • IMG_0230
 • IMG_0249
 • IMG_0257
 • IMG_0282
 • IMG_0305
 • IMG_7855
 • IMG_7861
 • IMG_7867
 • IMG_7869
 • IMG_7885
 • IMG_7894
 • IMG_7899
 • IMG_7920
 • IMG_7928
 • IMG_7933
 • IMG_7938
 • IMG_7953
 • IMG_7966
 • IMG_7973
 • IMG_8005

یادمان شهدای شلمچه(پیاده روی 5کیلومتر مانده به شلمچه/روایتگری/عزاداری/وداع)

 • IMG_0016
 • IMG_0029
 • IMG_0083
 • IMG_0105
 • IMG_0128
 • IMG_0156
 • IMG_0164
 • IMG_0175
 • IMG_0196
 • IMG_8139
 • IMG_8237
 • IMG_8257
 • IMG_8273
 • IMG_8315
 • IMG_8324
 • IMG_8392
 • IMG_8396