استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 تصاویر//اردوی رزمی فرهنگی راهیان کربلا/بخش سوم

اردوی رزمی فرهنگی "راهیان کربلا"

دهم  لغایت چهاردهم فروردین ماه 

گزارش تصویری بخش سوم شامل:

یادمان شهدای هویزه (اجرای صبحگاه/ روایتگری/کلاس آموزشی دکتر فلاح/ اجرای رژه حماسی با همخوانی سرود پایانی هیات/آموزش استتار در محیط/برنامه ها رزمی و تفریحی خاص /خلوت با شهدا)

 • IMG-20150402-WA0039
 • IMG-20150402-WA0040
 • IMG-20150402-WA0041
 • IMG-20150402-WA0042
 • IMG-20150402-WA0043
 • IMG-20150402-WA0044
 • IMG-20150402-WA0045
 • IMG-20150402-WA0046
 • IMG-20150402-WA0047
 • IMG-20150402-WA0048
 • IMG-20150402-WA0049
 • IMG-20150402-WA0050
 • IMG-20150402-WA0051
 • IMG-20150402-WA0052
 • IMG-20150402-WA0054
 • IMG-20150402-WA0055
 • IMG-20150402-WA0056
 • IMG-20150402-WA0057
 • IMG-20150402-WA0058
 • IMG-20150402-WA0059
 • IMG-20150402-WA0060
 • IMG-20150402-WA0061
 • IMG-20150402-WA0062
 • IMG-20150402-WA0063
 • IMG-20150402-WA0064

منطقه عملیاتی رفیع: (روایتگری/قایق سواری/آموزش غذا خوردن بدون قاشق و با دست آلوده)

 • IMG-20150402-WA0065
 • IMG-20150402-WA0066
 • IMG-20150402-WA0067
 • IMG-20150402-WA0068
 • IMG-20150402-WA0069
 • IMG-20150402-WA0070
 • IMG-20150402-WA0071
 • IMG-20150402-WA0072
 • IMG-20150402-WA0073
 • IMG-20150402-WA0074
 • IMG-20150402-WA0075
 • IMG-20150402-WA0076
 • IMG-20150402-WA0077
 • IMG-20150402-WA0078
 • IMG-20150402-WA0079
 • IMG-20150402-WA0080
 • IMG-20150402-WA0081
 • IMG-20150402-WA0082
 • IMG-20150402-WA0083
 • IMG-20150402-WA0084
 • IMG-20150402-WA0085
 • IMG-20150402-WA0086
 • IMG-20150402-WA0087

یادمان شهدای طلائیه(روایتگری و توسل/ خلوت با شهدا)

 • IMG-20150402-WA0088
 • IMG-20150402-WA0089
 • IMG-20150402-WA0090
 • IMG-20150402-WA0091
 • IMG-20150402-WA0092
 • IMG-20150402-WA0093
 • IMG-20150402-WA0094
 • IMG-20150402-WA0095
 • IMG-20150402-WA0096
 • IMG-20150402-WA0097
 • IMG-20150402-WA0098
 • IMG-20150402-WA0099
 • IMG-20150402-WA0100
 • IMG-20150402-WA0101
 • IMG-20150402-WA0102
 • IMG-20150402-WA0103
 • IMG-20150402-WA0104