استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 تصاویر//اردوی رزمی فرهنگی راهیان کربلا/بخش دوم

اردوی رزمی فرهنگی راهیان کربلا

از تاریخ 10 فرودین لغایت 14 فروردین ماه در حال برگزاری می باشد

گزارش تصویری بخش دوم شامل:

صبحگاه پادگان دوکوهه ، منطقه عملیاتی فتح المبین و قتلگاه فکه

 • IMG-20150401-WA0052
 • IMG-20150401-WA0053
 • IMG-20150401-WA0054
 • IMG-20150401-WA0055
 • IMG-20150401-WA0056
 • IMG-20150401-WA0057
 • IMG-20150401-WA0058
 • IMG-20150401-WA0059
 • IMG-20150401-WA0060
 • IMG-20150401-WA0061
 • IMG-20150401-WA0062
 • IMG-20150401-WA0063
 • IMG-20150401-WA0064
 • IMG-20150401-WA0065
 • IMG-20150401-WA0066
 • IMG-20150401-WA0067
 • IMG-20150401-WA0068
 • IMG-20150401-WA0069
 • IMG-20150401-WA0070
 • IMG-20150401-WA0071
 • IMG-20150401-WA0072
 • IMG-20150401-WA0073
 • IMG-20150401-WA0074
 • IMG-20150401-WA0075
 • IMG-20150401-WA0076
 • IMG-20150401-WA0077
 • IMG-20150401-WA0078
 • IMG-20150401-WA0079
 • IMG-20150401-WA0080
 • IMG-20150401-WA0081
 • IMG-20150401-WA0082
 • IMG-20150401-WA0083
 • IMG-20150401-WA0084
 • IMG-20150401-WA0085
 • IMG-20150401-WA0086
 • IMG-20150401-WA0087
 • IMG-20150401-WA0088
 • IMG-20150401-WA0089
 • IMG-20150401-WA0090
 • IMG-20150401-WA0091
 • IMG-20150401-WA0092
 • IMG-20150401-WA0093
 • IMG-20150401-WA0094
 • IMG-20150401-WA0095
 • IMG-20150401-WA0096
 • IMG-20150401-WA0097
 • IMG-20150401-WA0098
 • IMG-20150401-WA0099
 • IMG-20150401-WA0100
 • IMG-20150401-WA0101
 • IMG-20150401-WA0102
 • IMG-20150401-WA0103
 • IMG-20150401-WA0104
 • IMG-20150401-WA0105
 • IMG-20150401-WA0106