استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 تصاویر//جلسه هفتگی93/12/09

::دین و زندگی::  نهم اسفندماه 1393

*جلسه قرآن

*بیان احکام شرعی

*سخنران: استادمحمدرضاشایق موضوع: "تفسیر آیات عباد الرحمن"

*تذکرو توسل: حجت الاسلام مهدوی نژاد،موضوع:"اگر لذت ترک لذت بدانی..."

*همراه با مداحی

*بیاد سردار شهید محمدحسن کریمی*

تصاویر:

 • IMG_2151
 • IMG_2152
 • IMG_2156
 • IMG_2157
 • IMG_2158
 • IMG_2160
 • IMG_2163
 • IMG_2164
 • IMG_2170
 • IMG_2172
 • IMG_2174
 • IMG_2177
 • IMG_2179
 • IMG_2180
 • IMG_2185
 • IMG_2188
 • IMG_2189
 • IMG_2190
 • IMG_2191
 • IMG_2193