استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 گالری تصاویر

عنوان تاریخ ایجاد
تصاویر // صبح شهادت امام رضا(ع) // 94/9/21 23 آذر 1394
تصاویر // شب دهم صفر 1437 // 94/9/1 02 آذر 1394
تصاویر // شب نهم صفر 1437 // 94/8/30 01 آذر 1394
تصاویر // شب هشتم صفر 1437 // 94/8/29 30 آبان 1394
تصاویر // شب هفتم صفر 1437 // 94/8/28 29 آبان 1394
تصاویر // شب ششم صفر 1437 // 94/8/27 28 آبان 1394
تصاویر // شب پنجم صفر 1437 // 94/8/26 27 آبان 1394
تصاویر // شب چهارم صفر 1437 // 94/8/25 26 آبان 1394
تصاویر // شب سوم صفر 1437 // 94/8/24 25 آبان 1394
تصاویر // شب دوم صفر 1437 // 94/8/23 24 آبان 1394
تصاویر // شب اول صفر 1437 // 94/8/22 23 آبان 1394
تصاویر//هیات هفتگی94/8/16 18 آبان 1394
تصاویر//هیات هفتگی94/8/9 11 آبان 1394
تصاویر // مراسم عصر عاشورا محرم 1437 // 94/8/2 04 آبان 1394
تصاویر // شب دهم محرم 1437 // 94/8/1 02 آبان 1394
تصاویر // شب نهم محرم 1437 // 94/7/30 01 آبان 1394
تصاویر // شب هشتم محرم 1437 // 94/7/29 30 مهر 1394
تصاویر // شب هفتم محرم 1437 // 94/7/28 29 مهر 1394
تصاویر // شب ششم محرم 1437 // 94/7/27 28 مهر 1394
تصاویر // شب پنجم محرم 1437 // 94/7/26 27 مهر 1394
تصاویر // شب چهارم محرم 1437 // 94/7/25 26 مهر 1394
تصاویر // شب سوم محرم 1437 // 94/7/24 25 مهر 1394
تصاویر // شب دوم محرم 1437 // 94/7/23 24 مهر 1394
تصاویر // شب اول محرم 1437 // 94/7/22 23 مهر 1394
تصاویر // مراسم سیاهپوشان // با حضور استاد سازگار 1394/7/20 21 مهر 1394