استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 چند مستند کوتاه از جشنواره زیر سایه خورشید یزد 94

 

1- مراسم استقبال از خادمان حرم رضوی

 

 

 

2- شهرستان ابرکوه

 

 

3- شهرستان یزد

 

 

 

4- شهرستان بهاباد

 

 

 

5- شهرستان اردکان

 

 

 

6- شهرستان خاتم