استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 آرشیو رسول/1392/دی

حاج عظیم ابراهیم پور جانشین قرارگاه قرب بقیه الله در بازدید از فضای مهدکودک بچه های خانه بهشت: تاسیس این مهد اقدام بسیار خوبی بوده که لزوم تاسیس آن در سطح جامعه احساس می شد.

حجت الاسلام مهدوی نژاد: آدم های افسرده را به روضه امام حسین بیاورید تا گریه کنند، سپس همه افسردگی های آنان خواهد رفت،  افسردگی ها ریشه در درون افراد و خودخواهی آنان دارد.
در روضه از حماسه حسین، از عزت امام حسین و خوبی های آن می‌گویند،  آیا به راستی انسانی که برای عزت، برای ظلم بر مظلوم گریه می‌کند؛ افسرده می‌شود؟

محسن محمدی پناه در مصاحبه با یزدرسا: مداحی فقط به لحن نیست،نفس و دم مداح و تاثیر آن بستگی به خود سازی مداح دارد.
اشرافی گری برای همه خطرناک است، مردم وقتی به زندگی یک نوکر امام حسین(ع) نگاه می کنند باید یک زندگی معمولی و عادی ببینند.