استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 منبر احکام/حجت الاسلام گنج کریمی/شب دوم