استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب بیستم / سخنرانی/ سیره سیاسی ائمه معصومین4 / حجت الاسلام ابوترابی