استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب قدر دوم / سخنرانی / آیت الله سیدجواد آیت اللهی