استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب شانزدهم / سخنرانی / سیره سیاسی ائمه معصومین1 / حجت الاسلام ابوترابی