استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب هشتم / سخنرانی / رسم بندگی7 / حجت الاسلام سید کمال باقری