استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب ششم / سخنرانی / رسم بندگی5 / حجت الاسلام سید کمال باقری