استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب نهم/حجت الاسلام حیدریان/ما از عاشورا درس حق مداری آموخته ایم