استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب هشتم/حجت الاسلام جابر انصاری/ما از عاشورا درس ایثارگری آموخته ایم