استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب ششم/حجت الاسلام فلاح زاده/ما از عاشورا درس وحدت آموخته ایم