استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب سوم/حجت الاسلام نجیمی/ما از عاشورا درس جهاد اکبر آموخته ایم