استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 محرم 1438/سخنرانی شب عاشورا/آیت الله مدرسی/اهمیت تفقه در دین