استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 سخنرانی

عنوان تاریخ ایجاد
هیات هفتگی02/05/ 1395/سخنرانی/ حجت الاسلام صداقت 03 مرداد 1395
رمضان 1437 / شب بیست و هفتم/سخنرانی/حجت الاسلام گنج کریمی 14 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و ششم /سخنرانی/حجت الاسلام معقولان 13 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و پنجم /سخنرانی/حجت الاسلام اخوان سیگاری 12 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و چهارم/سخنرانی/حجت الاسلام گندمی 11 تیر 1395
رمضان 1437 / شب بیست و سوم /سخنرانی/حجت الاسلام گلوردی 10 تیر 1395
رمضان 1437 / سومین شب قدر/سخنرانی/آیت الله حاج سید جواد آیت اللهی 09 تیر 1395
رمضان 1437 /شب بیست و یکم /سخنرانی/حجت الاسلام علوی 08 تیر 1395
رمضان 1437 /دومین شب قدر/سخنرانی/آیت الله حاج سید جواد آیت اللهی 07 تیر 1395
رمضان 1437 /شب نوزدهم /سخنرانی/حجت الاسلام انتظاری 06 تیر 1395
رمضان 1437 /اولین شب قدر /سخنرانی/آیت الله حاج سید جواد آیت اللهی 05 تیر 1395
رمضان 1437 /شب هفدهم /سخنرانی/حجت الاسلام خسروی 04 تیر 1395
رمضان 1437 /شب شانزدهم /سخنرانی/حجت الاسلام کارگر 03 تیر 1395
رمضان 1437 /شب پانزدهم /سخنرانی/حجت الاسلام صداقت کشفی 02 تیر 1395
رمضان 1437 /شب چهاردهم/سخنرانی/حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی 01 تیر 1395
رمضان 1437 /شب سیزدهم/سخنرانی/حجت الاسلام شعشعی 31 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوازدهم/سخنرانی/حجت الاسلام حیدری 30 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب یازدهم/سخنرانی/حجت الاسلام قافی 29 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب دهم/سخنرانی/حجت الاسلام بشکانی 28 خرداد 1395
رمضان ۱۴۳۷ /شب نهم/سخنرانی/حجت الاسلام موسوی 27 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب هشتم/سخنرانی/حجت الاسلام غضنفری 26 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب ششم/سخنرانی/حجت الاسلام حسینی پور 25 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب پنجم/سخنرانی/حجت الاسلام پرورش زاده 23 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب چهارم/سخنرانی/حجت الاسلام حبیبیان 22 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب سوم/سخنرانی/حجت الاسلام صداقت 21 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب دوم/سخنرانی/حجت الاسلام خسروی 20 خرداد 1395
رمضان 1437 /شب اول/سخنرانی/حجت الاسلام فخرآبادی 19 خرداد 1395
خلوت انس/محفل ویژه شهادت امام باقر(ع)/سخنرانی حجت الاسلام مهدوی نژاد 25 مهر 1393
سخنرانی/شهادت امام صادق (ع)/حجت الاسلام سید کاظم مدرسی 01 شهریور 1393
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب دهم/حجت الاسلام مروتی/رابطه عبادت و عزت 28 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب نهم/حجت الاسلام حسین زارع زاده/رابطه بصیرت و عزت 25 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب هشتم/حجت الاسلام رضا رؤیت/رابطه استقامت و عزت 24 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب هفتم/حجت الاسلام سیدعلی طباطبایی/رابطه غیرت و عزت 23 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب ششم/حجت الاسلام قاسم اردکانی/رابطه ولایت و عزت 23 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب پنجم/حجت الاسلام سیدناصر حیدری/رابطه هجرت و عزت 23 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب چهارم/حجت الاسلام علیانژاد/رابطه قدرت و عزت 19 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب سوم/حجت الاسلام سیدکمال باقری/رابطه تعاون و عزت 18 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب دوم/استاد شایق/رابطه مهدویت و عزت 17 آذر 1392
سخنرانی/دهه اول صفر 92/شب اول/حجت الاسلام نجم الهدی/رابطه ثروت و عزت 17 آذر 1392
محرم 92/شب دهم/سخنرانی/آیت الله سید محمد رضا مدرسی و حجت الاسلام مهدوی نژاد 24 آبان 1392
شهادت امام صادق ع / حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی 17 شهریور 1392
سه شب آخر صفر/شب سوم/حجت الاسلام سید جواد آیت اللهی 23 دی 1391
سه شب آخر صفر/شب دوم/حجت الاسلام سید جواد آیت اللهی 22 دی 1391
زیر سایه خورشید/حجت الاسلام علیرضا پناهیان 04 مهر 1391
اربعین/حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی 14 دی 1391
شب عاشورا/آیت الله سید محمدرضا مدرسی 05 آذر 1391
رمضان 91/جلسه نهم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه هشتم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه هفتم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه ششم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391